BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtacki Daniel (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Procedury zarządzania kadrami jako narzędzia realizacji wytycznych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Personnel Management Procedures as Tools for Following Guidelines of Financial Inspection Standards for Units of the Public Finance Sector
Źródło
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Rekrutacja pracowników, Kodeks etyki
Public finance sector units, Public finance sector, Personnel process, Employee recruitment, Code of ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie na wytyczne zawarte w standardach w obszarze "środowisko wewnętrzne" pod kątem wykorzystania do ich realizacji procedur zarządzania kadrami. (fragment tekstu)

Managers of public finance sector units are obliged to establish financial inspection procedures in a written form taking into account the standards as set forth by the Minister of Finance. The standards constitute a collection of guidelines on establishing, evaluating and improving financial inspection systems and thus they provide guidance in an objective scope of these procedures. A subject of the study covers standards in the area of "internal environment" that refer to the unit management system and the overall unit organization. In this area, similarly as in the personnel management process, the major focus is on people - employees of the unit. It is indicated that high qualifications of employees, their honesty and ethical attitude as well as a positive approach to a financial inspection determine the effectiveness of the financial inspection system. In this context, the author points out to a necessity to use personnel management procedures as tools for following guidelines of financial inspection standards in the area in question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. J. Filek, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  2. Marciniak J., Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  3. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Wyd. Poltext, Warszawa 2003.
  4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 102, poz. 1116).
  5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.).
  6. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
  7. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
  8. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu