BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góralski Bartosz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie spółki internetowej
Management Commentary as a Main Source of Information about Intangibles in Internet Companies
Źródło
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 55-66, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie z działalności, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Standardy, Regulacje prawne
Management commentary, Financial reporting, Financial statements, Standards, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Interia.pl SA
Abstrakt
Omówiono podstawy prawne oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Przedstawiono projekt IASVB, tworzony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w celu poprawy jakości sprawozdań rocznych. Na przykładzie spółki Interia.pl SA scharakteryzowano zawartość sprawozdania z działalności jednostki.

Intangible assets are influencing managers to change the way of doing business. The processes inside corporations determine attitude towards employees, product development, service sales and communication with customers. These fundamental changes are affecting strategies, reputation, short and long term decisions. The drivers of the value of companies are leaning toward intangible assets and force managers to develop new methods of their measurement and presentation. This article is focused on intangibles reporting through IASB project of management commentary which in the future should become very important source of information about intangible assets for proprietors and investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Discussion Paper: Management Commentary, red. A. Teixeira, IASB, 2005.
  2. Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.
  3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
  4. Trends 2005: Good Practices in Corporate Reporting, PriceWaterHouseCoopers, 2005.
  5. ValueRaporting Framework, [w:] Trends 2005: Good Practices in Corporate Reporting, PriceWaterHouseCoopers, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu