BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Ocena wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości
The Evaluation of Introducing Value Immovable Property Tax
Źródło
Prace Doktorantów AE. Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, 2008, s. 101-109, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Podatek katastralny, Wartość nieruchomości
Property tax, Ad valorem tax, Real estate’s value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wprowadzić podatek od wartości nieruchomości przez wskazanie pozytywnych i negatywnych stron obowiązującego systemu podatkowego oraz podatku ad valorem nieruchomości. (fragment tekstu)

The aim of the article is to indicate positive and negative sides of value immovable property tax. In the first part, the legal standards to introduce the cadastral tax were presented. In the next part, taxes which are binding at present described. In the third part, the positive and negative features of immovable property tax, land tax and forest tax were shown. In the last part the economic causes and legal causes to introduce cadastal tax were described. The advantages for participants of real estate market, were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A.K.R.J., Nowecki G., Kataster i podatek od nieruchomości - propozycje rozwiązań ustawowych w 1995 r., "Monitor Podatkowy" 1995 nr 1.
 2. Etel L., Czy warto wprowadzać w Polsce podatek katastralny?, "Nieruchomości" 2004 nr 11.
 3. Etel L., Podatek od wartości nieruchomości 2003 - opodatkowanie budynków, lokali, gruntów i budowli, "Nieruchomości" 2003 nr 2.
 4. Hopfer A., Kowalczyk E., Kataster "motorem napędowym" polskiej gospodarki, "Nieruchomości" 2004 nr 6.
 5. Jurek J., Przyszłość bazy danych ewidencyjnych w Polsce, "Nieruchomości" 2004 nr 6.
 6. Krawczyk E., Ile to kosztuje? "Geodeta- Magazyn Geoinformacyjny" 2004 nr 10 (113).
 7. Kucharska-Stasiak E., Żelazowski K., Przesłanki ekonomiczne wprowadzenia podatku ad valorem, "Nieruchomości" 2004 nr 9.
 8. Nurek W., Rzecz o podatku katastralnym, "Nieruchomości" 2004 nr 6.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka, wyd. zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU 2001 nr 38, poz. 454).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji (DzU 2005 nr 131, poz. 1092).
 12. Telega T., Powszechna taksacja nieruchomości - ważna instytucja dla gospodarki, "Nieruchomości" 2003 nr 6.
 13. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU 2006 nr 136, poz. 969).
 14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU 2000 nr 100, poz. 1086 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2006 nr 121, poz. 844).
 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2004 nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU 2002 nr 200, poz. 1682 ze. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu