BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skroban Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wykorzystanie metody oceny systemów informatycznych do formułowania wymagań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
The Use of the Method of Computer Systems Evaluation for Formulating Tender Requirements According to the Act of Public Orders
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2003, nr 2, s. 37-43, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Jakość oprogramowania, Jakość produktów informatycznych, Systemy informatyczne, Ustawa o zamówieniach publicznych, Informatyczne systemy zarządzania
Software quality, Quality of IT products, Computer system, Public Procurement Act, Management Information Systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce i na świecie wdrażanie systemów informatycznych zarządzania staje się koniecznością; nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, w których występowało to od dawna, ale także w małych i średnich. W wiciu przypadkach wdrożenie i zakup oprogramowania nie kończy się sukcesem i powoduje wiele negatywnych skutków, z których najważniejsze to:
 • Wzrost kosztów przetwarzania danych.
 • Wzrost kosztów zakupu oprogramowania nie wykorzystywanego lub wykorzystanego tylko w pewnych obszarach.
 • Wzrost czasu potrzebnego do analizy informacji (w przypadku zarządu firmy są to wielkości znaczące).
 • Brak przydatnych informacji i wzrost kosztów ich dodatkowego pozyskania.
 • Utrata informacji i kosztów jej odzyskania.
 • Wystąpienie błędów w przetwarzaniu informacji, kosztów kontroli i ich usuwania oraz ewentualnych kar z tego powodu.
 • Utrata zaufania klientów z powodu błędów oraz długiego oczekiwania na obsługę.
 • Brak możliwości wykorzystania sprzyjającej sytuacji z powodu braku informacji lub złego jej przetwarzania (utracone szanse).
W szczególnych sytuacjach skutki mogą się skumulować i spowodować likwidację firmy.(...) W przypadku zakupu systemów informatycznych przez jednostki budżetowe istotnym problemem jest Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych oraz jej późniejsze zmiany. Ustawa narzuca odpowiedni sposób postępowania w przypadku większości zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe. Ten tryb jest obowiązujący przy zamówieniach wszelkiego rodzaju wyrobów materialnych i niematerialnych. Jednym z najważniejszych elementów systemu informatycznego jest oprogramowanie. Stąd największą uwagę należy skupić na ocenie oprogramowania wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)

A review of methods for quality assurance during designing, projecting, implementing and putting into practice information systems in this research has been done. After information systems that aid management in small and medium size enterprises has been analysed and after analysis of the Act of Public Orders requirements the model and the method for evaluating these systems have been done. For the evaluation of information systems quality parameters have been defined. These parameters have been combined into thematic groups called criteria. The following criteria have been separated: manufacturer reliability. the capability to satisfy users' information needs. genuine as regards law and formalities. designer work-shop, methods of assuring security, interface ergonomics, documentation, quality and exploitation unfailiness. economical system efficiency. qualification and the cost of users trainings and service. The aim of the worked out method is to facilitate the choice of information system in the process of company management. The parametrical method of evaluation of informatical system quality rely on:
 • Defying by users needs by subordinating adequate validity grades to each parameter: separating the group - critical criteria that are necessary for correct acting of the company and in case the critical criteria are not fulfilled all system can be declined,
 • The evaluation of each parameter upon proposed grades scale, made by experts,
 • The comparison of the final results,
In the method (from products of validity grades and criteria evaluation) we obtain three kinds of final evaluations:
 • The evaluation of every functional area, separated as criterion the ability to satisfy in formation needs of the user,
 • Final evaluation of each criteria,
 • Global evaluation of all criteria.
This method has been verified in some enterprises. among others in manufacturing and service companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brinkworth J., What is a High Quality Software System? SQM, nr 27,1995.
 2. Ciesielczyk T., Watras G., Cechy jakościowe systemu informatycznego rachunkowości, Rachunkowość nr 4, 1995.
 3. Dziennik Ustaw nr 7/1994, poz. 344 ze zm.
 4. Dziennik Ustaw nr 76/2002, poz. 664 ze zm.
 5. Skroban K., Praktyczna metoda doboru oprogramowania do zarządzania dla średniego przedsiębiorstwa, Informatyka w zarządzaniu, marketingu i produkcji. Materiały na spotkanie kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, Zakopane, 9-11 grudnia 1999, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2000.
 6. Skroban K.. Metody pomiaru jakości oprogramowania. Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu. Praca zbiorowa, red. T. Krupa, M. Siudak. WNT, Warszawa 2000.
 7. Skroban K., Szomański B., Ocena jakości oprogramowania wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem. Aktualne problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, Kazimierz 2000, Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu