BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Artur (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), Barburska Olga (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), Milczarek Dariusz (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
Tytuł
Biurokracja unijna : klasa rządząca w Unii Europejskiej?
Bureaucracy in the EU : a Governing Class within the European Union?
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, nr 1, s. 63-77
Słowa kluczowe
Biurokracja, Biurokracja rządowa
Bureaucracy, Government bureaucracy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W badaniach mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej konieczne jest uwzględnienie roli specyficznej warstwy bądź też klasy społecznej, jaką stanowi aparat urzędniczy, pracujący dla organów i instytucji unijnych lub szerzej - całego systemu instytucjonalnego UE. Znaczenie istnienia oraz działalności owej biurokracji - zwanej potocznie "biurokracją brukselską" lub "eurokracją" -trudno przecenić, gdyż odgrywa rolę jednego z najważniejszych aparatów wykonawczych maszynerii wprawiającej w ruch procesy integracji europejskiej. Badania nad eurokracją napotykają przy tym podobne kłopoty, jakie występują w przypadku analizy całokształtu funkcjonowania Unii Europejskiej. Rzeczywista rola biurokracji unijnej stanowi bowiem pochodną zarówno oficjalnego statusu instytucjonalno-prawnego UE, jak również jej faktycznej pozycji jako specyficznej jednostki politycznej (w Aronowskim rozumieniu) oraz unikatowego uczestnika stosunków międzynarodowych. (fragment tekstu)

It is already more than half a Century that Brussels-based bureaucracy, a specific social group also called Eurocracy, has played a very important role in initiating, shaping and managing the processes of European integration. Its role is even more significant, considering how European political elite contributes to balanced and sustained, more harmonious development of the European Communities/EU under conditions of crises and problems periodically recurring over the history of European integration. As it happens, it always occurs that bodies of European administration, thanks to their vast experience, prove well-prepared to cope with any such hardship and capable of making constructive use thereof to the benefit of the process of building united Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Adamczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej w: Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006.
 2. O. Barburska, Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych, część 1. i 2., "Studia Europejskie" nr 3 i 4/2007.
 3. Unia Europejska. Geneza - System - Prawo, tom I, red. W.M. Góralski, Warszawa 2007.
 4. Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie. Część II. Teorie i podejścia teoretyczne, red. M. Cini, Warszawa 2007.
 5. A. Wendt, The Agent-Structure Problem in International Relations Theory, "International Organization" no. 3/1987.
 6. R.H.Ginsberg, Conceptualizing the European Union as an International Actor. Narrowing the Theoretical Capability-Expectations Gap, "Journal of Common Market Studies" no. 3/1999.
 7. D. Puchala, Of Blind Men, Elephants, and International Integration, "Journal of Common Market Studies" no. 3/1972.
 8. K. Glarbo, Wide-awake diplomacy: reconstructing the common foreign and security policy of the European Union, "Journal of European Public Policy", special issue 1999.
 9. J. Beyers, Osadzenie w złożonym kontekście i socjalizacja w Europie na przykładzie urzędników Rady Unii Europejskiej, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" nr 1/2007.
 10. S. Nuttall, European Political Co-operation, Oxford 1992, s. 312.
 11. M. Slater, Political Elites, Popular Indifference, and Community Building w: The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, ed. B.Nelson, A.C.G.Stubb, Boulder 1994.
 12. P.H.Gordon, Europe's Uncommon Foreign Policy, "International Security", Winter 1997/98, s. 78.
 13. A. Moravcsik, Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, "Journal of Common Market Studies" no. 4/1993, s. 517.
 14. A. Moravcsik, Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in the European Community, "International Organization" no. 1/1991, s. 25.
 15. A. Bógdał-Brzezińska, Neofunkcjonalne i neorealistyczne koncepcje Unii Europejskiej oraz ich krytyka w: Unia Europejska - nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Warszawa 2002, s. 106-109.
 16. A. Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, London 1998, s. 5.
 17. R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 31.
 18. F.C.Mayer, J. Palmowski, Europejskie tożsamości a Unia Europejska - więzi łączące narody Europy, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" nr 1/2007.
 19. M.E. Smith, The "Europeanization"of European Political Co-operation. Trust, Transgovernmental Relations, and the Power of International Norms, Berkeley 1996. D. Milczarek, Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w: Europeistyka w zarysie, red. A.Z.Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006.
 20. F. Cameron, An Introduction to European Foreign Policy, London - New York 2007.
 21. I. Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania - struktury - funkcjonowanie, Lublin 2007.
 22. J. Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 23. L. Feldman, Reconcilation and External Diplomacy w: Legitimacy and the European Union, eds. T. Banchoff, M. Smith, London 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu