BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wskaźnik pomiaru dokonań z uwzględnieniem ryzyka
Ratio of achievements measurement considering risk
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 1, s. 55-61, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Ryzyko finansowe, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Business capital, Financial risk, Enterprises functioning in the market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera autorską koncepcję metody kalkulacji wskaźnika pomiaru dokonań uwzględniających podejmowane ryzyko finansowe. W literaturze przedmiotu opisany jest wskaźnik RAPM, ale zdaniem autora potrzebna jest jeszcze metoda określenia sposobu tego pomiaru. Istotne jest bowiem określenie metody szacowania wartości kapitału, który jest niezbędny do sfinansowania ryzyka. Taki wskaźnik byłby przydatnym narzędziem do kontroli zarządzania przedsiębiorstwem w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The author's conception of the method of calculation of achievements measurement ratio, taking into account financial risk, is a topic of this article. The publications on this subject describe RAPM coefficient; but, according to the author, is still necessary to determine a method of the manner of this measurement. It is essential to specify the method for estimating the value of the capital indispensable to finance a risk. Such ratio would be an useful tool in the practice of enterprise management control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A risk management Standard, IRM, AIRMIC, ALARM, London 2002, p.10.
  2. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 221.
  3. Economic Capital. A Practitioner Guide, A.Dev (ed.), Risk Book, London 2004.
  4. Fritz S., Kalkbrener M., Paus W., A Fundamental Look at Economic Capital and Risk-Based. [in:] EconomicCapital. A Practitioner Guide, A.Dev (ed.), Risk Book London 2004.
  5. Hull J.C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2011, s. 221.
  6. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 131.
  7. Marison C., The Fundamentals of Risk Measurement, , McGraw-Hill, New York 2002, pp. 131, 334-335.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu