BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Warunki kontroli środków trwałych
Fixed Assets Terms of Control
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 255, s. 82-91, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Kontrola
Fixed assets, Control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania kontroli w aspekcie kwalifikowania nabywanych aktywów, w szczególności środków trwałych. Zaprezentowano szerokie oraz wąskie rozumienie tego pojęcia. (abstrakt oryginalny)

This work attempts to define control in the context of qualification of purchased assets, especially as fixed assets. In this article a wide and a narrow understanding of control is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z. [2011], Bilans, [w:] Rachunkowość. Zamknięcie roku 2011, SKwP, Warszawa.
  2. Hendriksen E., Breda M. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
  3. http://sjp.pwn.pl [5.05.2012].
  4. http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Global_EYe_September_2006. pdf/$FILE/Global%20EYe_September%202006.pdf [5.05.2012].
  5. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU z 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  6. MSSF, część A, SKwP, IFRS, Warszawa 2011.
  7. Pipes R. [2000], Własność a wolność, Muza, Warszawa.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2009 r., DzU nr 152, poz. 1223).
  9. Wyrok NSA z 24 maja 2011 r., sygn. II FSK 33/10, z dnia 26 maja 2011 r., sygn. II FSK 109/10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu