BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowska Anna, Niedolaz Magdalena, Zaniewska Katarzyna
Tytuł
Zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
Changes to facilitate realization of economic activity
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 1, s. 62-67, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, e-administracja, Sądownictwo
Business activity, e-government, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elektronizacja obrotu prawnego i gospodarczego w Polsce korzystnie wpływa na funkcjonowanie rynku. Z badań wynika, że beneficjentami wprowadzanych zmian są przede wszystkim przedsiębiorstwa, dzięki oszczędności czasu i zmniejszaniu się kosztów transakcyjnych. W artykule omówiono wybrane inicjatywy dotyczące zachodzącego obecnie procesu wprowadzania e-administracji oraz e-sądu. (abstrakt oryginalny)

Electronization of legal and economic turnover in Poland influences positively on the market. As research shows, the beneficiaries of the changes are primarily businesses, by saving time and reducing transaction costs. The article discusses various initiatives concerning the current process of e-government and e-court.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, § 9 ust. 2.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, udostępnianego w systemie teleinformatycznym.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego. Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów, oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.
 5. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, art. 4, ust. 3, pkt 4aa.
 6. http://epuap.gov.pl/wps/portal/ z dnia 20.10.2012.
 7. http://e-sad.gov.pl.
 8. http://wgospodarce.pl/artykuly/870-e-sad-sadzi-blyskawicznie.
 9. http://www.datoveschranky.info/cz/o-datovych-schrankach/ z dnia 20.10.2012.
 10. http://www.eu-go.gov.pl/pl/projekt-uepa/cele-projektu-uepa.
 11. http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/systemy-informatyczne/e-deklaracje z dnia 20.10.2012.
 12. http://www.kig.pl/projekty-realizowane-przez-kig/realizowane/1904-przyjazna-e-administracja. html.
 13. http://www.mg.gov.pl/node/9801.
 14. http://www.rp.pl/artykul/638501.html?print=tak&p=0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu