BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramer Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Efekty kształcenia a kompetencje naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich (w polskich realiach)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 77-86, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Kształcenie zawodowe, Model kompetencji, Umiejętności pracownicze, Nauczyciele
Higher education, Quality education, Vocational training, Competence model, Employee skills, Teachers
Abstrakt
Sylwetka absolwenta dla każdego kierunku studiów i dla każdej specjalności była dotychczas synonimem "efektów kształcenia" (wiedza, umiejętności, postawy). Treści, które zawiera sylwetka absolwenta były przekazywane w preambule programów nauczania i w nieco innej wersji w informatorach dla kandydatów na studia oraz biuletynach informacyjnych dla studentów. Sylwetka absolwenta była syntezą możliwości dydaktycznych nauczycieli akademickich uczelni. Na taką ofertę składały się przetworzone na język dydaktyki wyniki badań własnych i wyniki dyskusji oraz innych rodzajów przepływu informacji naukowej. Ta metoda budowania sylwetki absolwenta opierała się na wiedzy i związanych z nią umiejętnościach, często o dużym ładunku praktycznym oraz na wynikających z wiedzy postawach. W polskich warunkach budulcem sylwetki absolwenta były także doświadczenia kadry pochodzące z praktyki gospodarczej. Udział praktyków w budowaniu sylwetki absolwenta był i jest znikomy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. R.Floud, Convergence and Diversity, UEA Bologna Handbook, rozdz.A1. Raabe Academic Publishers, 2006.
  2. A.Kraśniewski : Proces Boloński - to już 10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, s. 34.
  3. W.Ciczkowski : Wartości moralne nauczyciela akademickiego. "Pedagogika Szkoły Wyzszej" 1996, nr 7, s. 158.
  4. K.Twardowski: O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1932, nr 14, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu