BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorowski Piotr A.
Tytuł
Finansowanie zaradne młodych przedsiębiorstw
Bootstrap financing of young companies
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 1, s. 75-83, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko innowacyjne, Metody samowsporne
Financial risk management, Small business, Innovation risk, Bootstrap
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie problematyki finansowania zaradnego młodych przedsiębiorstw zorientowanych na dynamiczny wzrost. Autor rozpoczyna od przedstawienia krótkiej genezy oraz proponuje przyjęcie eklektycznej definicji omawianego pojęcia. Następnie prezentuje metody finansowania zaradnego na tle pozostałych źródeł finansowania młodych przedsięwzięć biznesowych, które chcą się szybko rozwijać. Przegląd dorobku literatury prowadzi autora do wniosku, że potrzebne są bardziej zaawansowane badania tych zagadnień w polskiej gospodarce, ze względu na znaczenie, jakie metody finansowania zaradnego mogą mieć dla powodzenia rozwoju firm w początkowej fazie ich istnienia. (abstrakt oryginalny

The purpose of this article is to discuss an issue of the bootstrap financing of young enterprises oriented on dynamic growth. The author begins with a brief presentation of the origins, and proposes to admit an eclectic definition of the discussed notion. Then presents a bootstrap methods of financing, in comparison to other sources of financing for young businesses, who want to grow quickly. Review of the literature works leads the author to the conclusion, that a more advanced study on these issues in the Polish economy is necessary, because the bootstrap financing methods can be very important for the successful development of companies, in the early stages of their existence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhide A., Bootstrap Finance: The Art of Start-Ups, "Harvard Business Review", 1992, 70(6), pp. 109-117.
 2. Bosse D.A., Arnold T., Trade credit: a real option for bootstrapping small firms, 'Venture Capital", 2010, 12(1), pp. 49-63.
 3. Brierley P., The Financing of Technology-Based Small Firms: A Review of the Literature, "Bank of England Quarterly Bulletin", 2001, pp. 64-83.
 4. Brush C.G., Carter N.M., Gatewood E.J., Greene P.G., Hart M.M., The use of bootstrapping by women entrepreneurs in positioning for growth, "Venture Capital", 2006, 8(1), pp. 15-31.
 5. Carter N.M., Brush C.G., Greene P.G., Gatewood E.J., Hart M.M., Women entrepreneurs who break through to equity financing: the influence of human, social and financial capital, "Venture Capital", 2003, 5(1), pp. 1-28.
 6. Carter R.B., Van Auken H.E., Bootstrap financing and owners' perceptions of their business constraints and opportunities, "Entrepreneurship & Regional Development", 2005, 17(2), pp. 129-144.
 7. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 116-125, 245.
 8. Cosh A., Cumming D., Hughes A., Outside Enterpreneurial Capital, "The Economic Journal", 2009,119(540), pp. 1494-1533.
 9. Ebben J.J., Bootstrapping and the financial condition of small firms, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", 2009, 15(4), pp. 346-363.
 10. Ebben J.J., Johnson A., Bootstrapping in small firms: An empirical analysis of change over time, "Journal of Business Venturing", 2006, 21(6), pp. 851-865.
 11. Ekanem I., Bootstrapping: the investment decision-making process in small firms, "The British Accounting Review", 2005, 37(3), pp. 299-318.
 12. Freear J., Sohl J.E., Wetzel Jr. W.E., Who bankrolls software entrepreneurs?, "Frontiers of Entrepreneurship Research 1995", pp. 394-406, Babson College, Proceedings of the 15th Annual Entrepre-neurship Research Conference, April 1995, London.
 13. Harrison R.T., Mason C.M., Entrepreneurial growth strategies and venture performance in the software industry, "Frontiers of Entrepreneurship Research 1997", pp. 448-449, Babson College, Proceedings of the 17th Annual Entrepreneurship Research Conference, April 1997, Boston.
 14. Harrison R.T., Mason C.M., Girling P., Financial bootstrapping and venture development in the soft-ware industry, "Entrepreneurship & Regional Development", 2004, 16(4), pp. 307-333.
 15. Jayawarna D., Jones O., Macpherson A., New business creation and regional development: Enhancing resource acquisition in areas of social deprivation, "Entrepreneurship & Regional Development", 2011, 23(9-10), pp. 735-761.
 16. Jones O., Jayawarna D., Resourcing new businesses: social networks, bootstrapping and firm performance, "Venture Capital", 2010, 12(2), pp. 127-152.
 17. Kuratko D.F., Hornsby J.S., Naffziger D.W., An examination of owner's goals in sustaining entrepreneurship, "Journal of Small Business Management", 1997, 35(1), pp. 24-33.
 18. Lahm R.J. Jr., Little H.T. Jr., Bootstrapping Business Start-ups: Entrepreneurship Literature, Textbooks, And Teaching Practices Versus Current Business Practices?, "Journal of Entrepreneurship Education", 2005,8, pp. 61-73.
 19. Lam W., Funding gap, what funding gap? Financial bootstrapping: Supply, demand and creation of entrepreneurial finance, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", 2010, 16(4), pp. 268-295.
 20. Neeley L., Van Auken H.E., The Relationship Between Owner Characteristics and Use of Bootstrap Financing Methods, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", 2009, 22(4), pp. 399-412.
 21. Neeley L., Van Auken H.E., Differences Between Female And Male Entrepreneurs' Use of Bootstrap Financing, "Journal of Developmental Entrepreneurship", 2010, 15(01), pp. 19-34.
 22. Patel P.C., FietJ.O., Sohl J.E., Mitigating the limited scalability of bootstrapping through strategic alliances to enhance new venture growth, "International Small Business Journal", 2011, 29(5), pp. 421-447.
 23. Perry J.T., Chandler G.N., Yao X., Wolff J. A., Bootstrapping Techniques and New Venture Emergence, "New England Journal of Entrepreneurship", 2011, 14(1), pp. 35-45.
 24. Smith D., Financial bootstrapping and social capital: how technology-based start-ups fund innovation, "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management", 2009, 10(2), pp. 199-209.
 25. Soderblom A., The current state of the venture capital industry in relation to other financing sources for startup firms, Entreprenorskapsforum, Sztokholm 2012.
 26. Thorne J.R., Alternative Financing for Entrepreneurial Ventures," Entrepreneurship: Theory & Practice", 1989, 13(3), pp. 7-9.
 27. Tomory E.M., Nurturing Innovation Through Bootstrap Financing: An Entrepreneurial Perspective, dokument roboczy, Uniwersytet w Peczu, Pecz 2010.
 28. Van Auken H.E., Financing small technology-based companies: The relationship between familiarity with capital and ability to price and negotiate investment, "Journal of Small Business Management", 2001, 39(3), pp. 240-258.
 29. Van Auken H.E., The Use of Bootstrap Financing Among Small Technology-Based Firms, "Journal of Developmental Entrepreneurship", 2004, 9(2), pp. 145-159.
 30. Van Auken H.E., Differences in the Usage of Bootstrap Financing among Technology-Based versus Nontechnology-Based Firms, "Journal of Small Business Management", 2005, 43(1), pp. 93-103.
 31. Van Auken H.E., Carter R.B., Acquisition of Capital by Small Business, "Journal of Small Business Management", 1989, 27(2), pp. 1-9.
 32. Van Auken H.E., Neeley L., Evidence of bootstrap financing among small start-up firms, "The Journal of Entrepreneurial Finance", 1996, 5(3), pp. 235-249.
 33. Vanacker T., Manigart S., Meuleman M., Sels L., A longitudinal study on the relationship between financial bootstrapping and new venture growth,"Entrepreneurship & Regional Development", 2011, 23(9-10), pp. 681-705.
 34. Vanacker T., Manigart S., Meuleman M., Sels L., Bootstrapping as a Resource Dependence Manage¬ment Strategy and its Association with Startup Growth, dokument roboczy, Uniwersytet w Gandawie, Gandawa2011.
 35. Willoughby K.W., How Do Entrepreneurial Technology Firms Really Get Financed, And What Difference Does It Make?, "International Journal of Innovation & Technology Management", 2008, 5(1), pp. 1-28.
 36. Winborg J., Use of financial bootstrapping in new businesses: a question of last resort?, 'Venture Capital", 2009, 11(1), pp. 71-83.
 37. Winborg J., Landstrom H., Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business managers' resource acquisition behaviors, "Journal of Business Venturing", 2001, 16(3), 235-254.
 38. Winborg J., Politis D., Can bootstrapping be learnt from experience? The role of human capital for ex¬plaining bootstrapping orientation in new businesses, "RENT XXIII - Research in Entrepreneurship and Small Business", 2009, Budapest.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu