BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Globalna gospodarka
The global economy
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 1, s. 84-89, bibliogr 9 poz.
Słowa kluczowe
Glokalizacja, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Transformacja przedsiębiorstw
Glocalization, Enterprise sustainable development, Transformation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inspiracją dla tego artykułu była książka, napisana przez Mario Raicha, Simona L. Dolana i Jana Klimka, zatytułowana Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa. Autorzy podejmują w niej temat globalnej trans-formacji, pod kątem przede wszystkim destrukcyjnych zmian, jakich już jesteśmy świad-kami i które mogą okazać się katastrofalne dla ludzkości, o ile nie zostaną w odpowiedni sposób ukierunkowane. Zdaniem recenzenta książka, napisana przez trzech wybitnych uczonych reprezentujących różne kultury, stanowi ważne studium. Jest swego rodzaju fotografią stanu cywilizacji i społeczeństwa oraz jego wytworów u progu drugiej dekady XXI wieku, jak też wyobrażeniem o tym, jakie mogą być konsekwencje kontynuowania dotychczasowych trendów i postępowania, oraz co należy czynić. (abstrakt oryginalny)

The inspiration for this article was a book written by Mario Raich, Simon L. Dolan and Jan Klimek, entitled "Global transformation of business and society". The authors undertake here the topic of global transformation, especially taking in mind disruptive changes which we are witnessing, and which may turn out disastrous for humanity, if are not properly directed. According to the reviewer the book, written by three eminent scholars from diverse cultures, is an important study. It is a kind of photograph of civilization and society and its products, at the beginning of the second decade of the twenty-first century; as well it is a vision of what may be the consequences when current trends and behavior are continued, and what should be done. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 473-476.
  2. Filozofia i zarządzanuie, T. Oleksyn (red.), Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013,
  3. Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, PTE, Warszawa 2012, s. 30.
  4. Jendroszczyk P., "Nie" dla scjentologów. "Rzeczpospolita", nr 1.04.2010.
  5. Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i Ska, Warszawa 2010, s. 162-163.
  6. Kuciński K., Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011, s. 9.
  7. Mintzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 31.
  8. Raich M., Dolan S.L. Klimek J., Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s. 30, 70, 325-326.
  9. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - metoda czy konieczność?, dyskusja redakcyjna prowadzona przez A. Hermana, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie", 2011, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu