BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Efficiency of Urban Congestion Problem Solving
Efektywność rozwiązywania problemów kongestii drogowej
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 2, s. 151-156, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Ludność, Ludność miejska, Migracja ludności
City, Population, Urban population, Population migration
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają prace badawcze z zakresu kontroli i utrzymania zapasów towarów łatwo psujących się. Problem psucia się towarów jest bardzo istotnym zagadnieniem w wielu systemach magazynowania. Psucie się definiowane jest jako obniżenie jakości lub uszkodzenia, które powodują, że dany towar nie może być użyty zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Metody: W pracy opracowano model oparty na systemie poziomu zamówienia dla towarów łatwo psujących się, charakteryzujących się popytem liniowym oraz uszkodzeń Weibulla. Przy opracowaniu modelu założono, że wielkość produkcji i popytu jest zależną czasu. Jednostkowy koszt produkcji jest odwrotnie proporcjonalny do popytu. System produkcyjno-magazynowy obejmuje dwa parametry uszkodzeń Weibulla. Wyniki i wnioski: Zostały opracowane dwa modele, jeden przeznaczony dla sytuacji bez braków oraz drugi uwzględniający braki, które przyczyniają się do powstawania zaległości. Celem modelu było opracowanie optymalnego sposobu postępowania minimalizującego średni koszt całkowity. Przedstawiono analizę wrażliwości celem wykazania wpływu zmian parametrów na optymalny średni koszt całkowity. (abstrakt oryginalny)

Background. The study of control and maintenance of production inventories of deteriorating items with and without shortages has grown in its importance recently. The effect of deterioration is very important in many inventory systems. Deterioration is defined as decay or damage such that the item cannot be used for its original purpose. Methods: In this article order level inventory models have been developed for deteriorating items with linear demand and Weibull deterioration. In developing the model we have assumed that the production rate and the demand rate are time dependent. The unit production cost is inversely proportional to demand. Inventory-production system has two parameters Weibull deterioration. Results and conclusions: Two models have been developed considering without shortage cases and with shortage case where the shortages are completely backlogged. The objective of the model is to develop an optimal policy that minimizes the total average cost. Sensitivity analysis has been carried out to show the effect of changes in the parameter on the optimum total average cost. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Asensio J., 2002, Transport Mode Choice by Commuters to Barcelona's CBD, [in:] Urban Studies, 39, 10, 1882.
  2. Bell M.G.H., Wichiensin M., 2012, Road Use Charging and Inter-Modal User Equilibrium: The Downs-Thompson Paradox Revisited, [in:] Energy, Transport & Environment, Springer-Verlag, 373-382.
  3. Downs A., 2004, Still Stuck in Traffic: Coping with Peak-hour Traffic Congestion, Brookings Institution Press, Washington, 69.
  4. Nijkamp P., Ouwersloot H., Rienstra S., 1997, Sustainable Urban Transport Systems: An Expert-based Strategic Scenario Approach, [in:] Urban Studies, 34, 5, 693-712.
  5. Pawlak Zb., 2007. Factors determining the management of the traffic congestion in the urban area. LogForum 3, 4, 3.
  6. Pawlak Zb., 2011, The dynamics of the population flows in metropolitan areas. LogForum 7, 2, 1.
  7. Quinet E., Vickerman R., 2004, Principles of Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
  8. Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., 2006, The Geography of Transport Systems, Routledge, London, 237.
  9. Youn H., Gastner M.T., Jeong H., 2008, Price of anarchy in transportation networks: efficiency and optimality control, [in:] Phys. Rev. Lett., 101, 342.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu