BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warcholik Witold (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Finansowanie kształcenia studentów kierunku turystyka i rekreacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : (na przykładzie Instytutu Geografii UP w Krakowie)
Education of Students in Tourism and Recreation Financed by European Social Fund
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2010, vol. 6, s. 406-410, fot., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Wsparcie finansowe
Education, Higher education, European Social Fund (ESF), Financial support
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Abstrakt
Polskie szkolnictwo wyższe w początku XXI wieku zmaga się z licznymi problemami, wśród których do najistotniejszych zalicza się niedostosowanie oferty edukacyjnej do dynamiki zmian na rynku pracy. Od uczelni zawodowych i uniwersytetów oczekuje się wyposażania studentów w takie kompetencje kluczowe, które ułatwią im w przyszłości mobilność na rynku pracy i pozwolą na kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Efektywnym narzędziem w realizacji wieloaspektowej modernizacji oferty edukacyjnej stają się stopniowo środki Europejskiego Funduszu Społecznego ( Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS, 2008). (fragment tekstu)

The key challenge that Polish higher education needs to face in the early 21st century is to adjust its educational offer to the dynamic changes taking place within the employment market. Higher vocational schools and universities are expected to provide students with crucial skills that will in the future empower their mobility on the employment market as well as enhance their professional development. The multifaceted modernization of the educational offer could effectively be supported by means of the European Social Fund. The passport to success in such undertakings as launching a new specialization "Tourism and Recreation" within the initiative: "Development of Didactical Potential of The Pedagogical University in Cracow", financed by ESF, is not only built up on a clever idea (e.g. new, attractive studies) but above all, on committed and well-prepared organizational team. What constitutes the essential factor is the interaction between coordinators along with determined teaching staff, heads of departments, heads of teaching and public procurements divisions, Ministry of Education and Labour, as well as employers and tourism industry experts. The beneficiaries of the projects implemented with the financial support of ESF belong to difficult target groups. Their deficiencies make it hard to stimulate their active participation in the projects and to make them persevere in the given task. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciężka B., Chromiak E., Kobylec D., Otko T., 2006, Dobre praktyki EFS w Polsce - pierwsze doświadczenia. Raport z badań, Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Kraków.
  2. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS, 2008, Raport końcowy przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu