BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics), Adamczak Michał (Poznan School of Logistics), Hadas Łukasz (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Critical Chain Project Management and Drum-Bufferrope Tools Integration in Construction Industry -Case Study
Integracja narzędzi łańcucha krytycznego oraz werbel-bufor-lina w branży budowy maszyn - case study
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 29-37, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Efektywność przedsiębiorstwa, Przemysł maszynowy, Łańcuch krytyczny
Case study, Enterprise effectiveness, Engineering industry, Critical chain
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Artykuł prezentuje koncepcję integracji narzędzi teorii ograniczeń wykorzystaną do reorganizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn. Głównym celem prezentowanej koncepcji jest umożliwienie przedsiębiorstwu zaspakajania potrzeb klientów po racjonalnych kosztach, co ma w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia zysków a w perspektywie długofalowej do zbudowania zwinnej organizacji. Metody: Ze względu na jednostkowy charakter procesów produkcji oraz obsługi klienta opisana koncepcja wykorzystuje znane z teorii ograniczeń narzędzia: łańcuch krytyczny oraz werbel-bufor-lina. Autorzy wykorzystali również poziomy efektywności organizacji do zbudowania narzędzia w celu integracji poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Zaprezentowany model został opracowany i z sukcesem wdrożony w jednej z polskich firm z branży budowy maszyn. Wyniki: W opracowanym modelu narzędzie CCPM funkcjonuje w obszarze obsługi klienta natomiast narzędzie DBR odpowiada za kontrolę sterowania produkcją. Integracja obu narzędzi wymagała również stworzenia mechanizmu przepływu informacji pomiędzy nimi. Wnioski: Przeprowadzone badania pokazały, że stworzone narzędzie integrujące CCPM oraz DBR miało pozytywny wpływ na efektywność jednego z polskich przedsiębiorstw z branży budowy maszyn. Pozwoliło na poprawę spełniania wymagań klienta poprzez wzrost efektywności procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz zadań realizowanych na pojedynczym stanowisku roboczym. (abstrakt oryginalny)

Background: The concept of integrating the theory of constraints tools in reorganizing management system in a mechanical engineering company was presented in this article. The main aim of the concept is to enable the enterprise to satisfy the customers' expectations at reasonable costs, which allows for making a profit and creating an agile enterprise in the long run. Methods: Due to the individual character of the production process and service process in analyzed company, the described concept using theory of constraints project management (CCPM) and manufacturing (DBR) tools. The authors use performance levels conception to build an integration tool focused on the interaction and collaboration between different departments. The integration tool has been developed and verified in Polish manufacturing company. Results: In described model a tool compatible with CCPM operates on the level of the customer service process. Shop floor is controlled based on the DBR method. The authors hold that the integration of between TOC tools is of key importance. The integration of TOC tools dedicated to managing customer service and shop floor scheduling and controlling requires developing a mechanism for repeated transmitting the information between them. This mechanism has been developed. Conclusions: The conducted research showed that the developed tool integrating CCPM and DBR had a positive impact on the enterprise performance. It enables improving the company performance in meeting target group requirements by focusing on enhancing the efficiency of processes running in the company and tasks processed at particular work stations. The described model has been successfully implemented in one of the Polish mechanical engineering companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackstone J.H., Jonah J., 2007, APICS Dictionary Twelfth Edition, University of Georgia.
 2. Cyplik P., Hadas L., 2011, Production system virus analysis tool (PSVA) - problems identification and analysis framework - case study, LogForum, 7 (1), 1-13.
 3. Ellinger, A.E., Daugherty P.J, Keller S.B., 2000, The Relationship between Marketing/Logistics Interdepartmental Integration and Performance in U.S. Manufacturing Firms: An Empirical Study, Journal of Business Logistics, 21 (1), 1-22.
 4. Goldratt E.M., 2004, The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North River Press, 3 Edition.
 5. Gupta M.C., Boyd L.H., 2008, Theory of constraints: a theory for operations management, International Journal of Operations & Production Management, 28 (10), 991-1012.
 6. Hadas L., Cyplik P., Fertsch M., 2009, Method of buffering critical resources in make-to-order shop floor control in manufacturing complex products International Journal of Production Research, 47 (8), 2125-2139.
 7. Herroelen W., Leus R., Demeulemeester E., 2002, Critical Chain Project Scheduling: Do not Oversimplify, Project Management Journal, 33 (4), 48-60.
 8. Koh S.-G., Bulfin R.L., 2004, Comparison of DBR with CONWIP In an unbalanced production Line with three stations, International Journal of Production Research, 42 (2), 391-404.
 9. Lawrence P.R., Lorsch J.W., 1967, Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Boston, MA: Graduate School of Business Administration, Harvard University.
 10. Mabin V.J., 2003, The performance of the theory of constraints methodology, Analysis and discussion of successful TOC applications, International Journal of Operations and Production Management, 23 (6), 568-595.
 11. Pitman B., 2003, Leading for value, Harvard Business Review, 81 (4), 41-46.
 12. Rahman S., 2004, Theory of constraints, A review of the philosophy and its applications, International Journal of Operations & Production Management 18 (4), 336-355.
 13. Robinson H., Richards R., 2009, An introduction to Critical Change Project Management, AACE International Transactions, 03.1-03.12.
 14. Rummler G.A., Brache A.P., 1990, Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart, San Francisco: Jossey-Bass.
 15. Stratton R., Knight A., 2010, Managing patient flow using time buffers, Journal of Manufacturing Technology Management, 21 (4), 484-498.
 16. Sundaram A.K., Inkpen A.C., 2004, The corporate objective revisited, Organization Science, 15 (3), 350-363.
 17. Wu H.-H., Yeh M.-L., 2006, A DBR scheduling method form manufacturing environments with bottleneck re-entrant flow, International Journal of production Research, 44 (5), 883-902.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu