BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsorcja naukowe formą tworzenia wiedzy dla teorii i praktyki
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 102-111, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie badaniami naukowymi, Finansowanie badań naukowych, Praktyka zarządzania, Jakość kształcenia, Edukacja ekonomiczna, Dydaktyka zarządzania, Komercjalizacja
Higher education, Management of scientific research, Financing scientific research, Management practice, Quality education, Economic education, Management education, Commercialization
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie formy aktywnego zarządzania badaniami naukowymi w uczelni na rzecz dydaktyki. Jedną ze zinstytucjonalizowanych form prowadzenia badań i tworzenia wiedzy jest konsorcjum naukowe. Przedstawiono tę zinstytucjonalizowaną formę partnerskiej współpracy badaczy i praktyków - ideę porozumienia, która powinna stanowić powszechnie wiążące standardy prowadzenia badań naukowych, służących biznesowi i dydaktyce, a więc gospodarce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2011 r.
 2. R.Pitera: System różnych szans. "Polityka" 2011, nr 22.
 3. Universities and Innovation: the Challenge for Europe. LERU, November, 2006.
 4. J.Roepke: The Entrepreneurial University. Innovation, Academic Knowledge Creation and Regional Development in a Globalized Economy, http://www.wiwi.uni-marburg.de/Lehrstuehle/VWL/Witheo3/documents/entreuni.pdf (dostęp: 12.04.2011).
 5. Innowacyjna działalność akademicka - światowe doświadczenia. Red. J.Guliński, K.Zasiadły. PARP, Warszawa 2005.
 6. J.G.Wissema: Technostarterzy, dlaczego i jak ? PARP, Warszawa 2005.
 7. Raport. Konferencja: Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach, http://www.uprp.pl/senat/konferencja_25_maja.rar (dostęp: 17.04.2011).
 8. K.Pawłowski: Menadżerskie zarządzanie uczelniami. "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 18, s. 15.
 9. K.Pawłowski: Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą w warunkach silnej konkurencji na rynku edukacyjnym - refleksje z perspektywy rektora uczelni niepublicznej, http://www.krzysztofpawlowski.pl/okiem.php/mode=okiem (dostęp: 21.04.2011).
 10. H.Etzkowitz: The Second Academic Revolution: the Role of the Research University in Economic Development. In: The Research System in Transition. Ed. Susan Cozzens et al. Dordrecht 1990.
 11. Raport o innowacyjności, Komisja Europejska, 2011.
 12. A.Łojewska: W pogoni za Europą. "Polska musi zasypać przepaść między biznesem i nauką. To się opłaca" Rzeczpospolita, nr 134, z dnia 10 czerwca 2011.
 13. Z.Mikołajczyk: Kształcenie zarządzających i zarządzanie kształceniem - wyzwaniem dla polskich wyższych uczelni w warunkach nieprzewidywalności zmian. W: problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Red. J.Rokita. GWSH, Katowice 2010, s. 287.
 14. P.Senge: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Profesjonalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. P.M.Senge, A.Kleiner, Ch.Roberts, R.B.Ross, B.J. Smith: Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Oficyna Wydawnicza. Kraków 2002.
 16. S.Dorosiewicz: Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w POlsce. Red. S.Dorosiewicz. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 17. A.H. Van de Ven, P.E.Johnson: Wiedza dla teorii i praktyki. University of Minnesota. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 4.
 18. J.K.Barge, B.Shockley: Zalabak - Engaged Scholarschip and the Creation of Useful Organizational Knowledge. "Journal of Applied Communication Research" 2008, Vol.36, Iss. 3.
 19. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 20. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615, 2011, nr 84, poz. 455.
 21. A.H. Van de Ven: Engaged Scholarship : A Guide for Organizational and Social Research. Oxford University Press, forthcoming 2007, Carlson School of Management, University of Minnesota, avandeven@csom.umn.edu.
 22. Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Red. A.Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, Wstęp oraz s. 129.
 23. Friedman T.L.: The Lexus and the Olive Tree. Anchor Books/Random House, New York 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu