BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vesper Heiko (Projektlogistik GmbH), Erxleben Tobias (Projektlogistik GmbH), Schulze Jens (Projektlogistik GmbH), Kurpisz Michał (Projektlogistik GmbH)
Tytuł
Development of an Automated System for the Decentral Fractioning of Municipal Wastes
Opracowanie zautomatyzowanego systemu do zdecentralizowanego sortowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 39-45, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Utylizacja odpadów, Gospodarka odpadami
Commercial wastes, Waste utilization, Waste management
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Istnieje ciągle zwiększający się problem ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z jego konsekwencjami dla środowiska. Celem tej pracy było przedstawienie propozycji nowego rozwiązania systemu zdecentralizowanego sortowania odpadów komunalnych, które umożliwiają uproszczenie i usprawnienie procesu wraz z obniżką kosztów całkowitych. Metody: W artykule przedstawiono problematykę zwiększania się ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z konsekwencjami dla środowiska jak również przedstawiono alternatywne rozwiązania zdecentralizowanego usuwania odpadów. Został także poddane dyskusji wpływ na środowisko oraz efektywność kosztownego mechanicznego sortowania odpadów. Zaprezentowano obecnie stosowane zasady wywozu sortowanych i niesortowanych odpadów wraz z oceną ich zalet i wad. Wyniki i wnioski: W oparciu o tą ocenę zaprezentowano innowacyjne zorientowane na przyszłość rozwiązanie automatycznego systemu zdecentralizowanego segregowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych. Nowotworzone systemy są zorientowane na prostszy, tańszy i przyjaźniejszy dla środowiska proces wywozu odpadów komunalnych w osiedlach mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)

Background: There is a growing problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment. The aim of this study was to present a new solutions of the system for the decentral fractioning of municipal wastes, which enable simplification and improvement of the process together with the reduction of total costs. Methods: The description of the problem of the increasing amount of unsorted municipal wastes with the resulting consequences for the environment as well as an alternative solution for the decentral fractioning of such wastes was presented. The influence onto the environment as well as the efficiency of the costly mechanical sorting of wastes was queried. The nowadays used principles of sorted and unsorted waste disposal were elucidated and their advantages and disadvantages evaluated. Results and conclusions: Based on this evaluation an innovative and future oriented development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes was presented. The new developed systems aim at the achievement of an easier, less costly and environment-friendlier process for the disposal of municipal wastes from apartment buildings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2000, Abfallwirtschaft: Handbuch für Praxis und Lehre [Waste management: Handbook for practice and teaching], Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York.
  2. Caldecott B., Coggins Ch., McIlveen R., 2009, A wasted opportunity?, edited by Policy Exchange, London, UK.Cord-Lanwehr C., 2000, Einführung in die Abfallwirtschaft [Introduction into the waste management], Stuttgart, Leipzig, B.G. Teubner.
  3. Mansoor A., Cotton A., Westlake K., 1999, Down to earth: solid waste disposal for low-income countries. WEDC, Loughborough University, UK, http://wedc.ac.uk/dte/contents.htm.
  4. Mulvaney D., 2011, Green Technology: An A to Z guide, SAGe Publications Ltd, USA.
  5. United Nations Human Settlements Programme, 2010. Solid waste management in the world's cities. Water and sanitation in the world's cities, Earthscan, Lonon, Washington, DC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu