BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Himpel Frank (Hochschule Anhalt, Bernburg, Germany)
Tytuł
Management of Strategic Coopetition among Partners within International Airline Alliances
Zarządzanie strategiczną konkuperacją pomiędzy partnerami międzynarodowych sojuszy lotniczych
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 55-60, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego, Zarządzanie strategiczne
Airports, Air transport, Air transport enterprise, Strategic management
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Międzynarodowa sieć połączeń lotniczych obejmuje swym zasięgiem cały świat, łącząc lotniska znajdujące się na wszystkich pięciu kontynentach. Bazą tych sieci są wielkie porty lotnicze, służące jako centra (między-) narodowych przepływów. Z punktu widzenia modelu biznesowego, większość międzynarodowych przewoźników jest tak zwanymi przewoźnikami sojuszy linii lotniczych, zaś koncepcja ich działalności opiera się na systemach typu huband- spoke. W celu maksymalizacji przychodów przewoźników należących do sieci, konieczność zmian w strategicznej alokacji slotów oraz strategicznego planowania sieciowego wydaje się nieodzowna. Celem pracy była analiza wpływu różnych elementów zarządzania strategicznego konkuperacji między partnerami w międzynarodowych sojuszy linii lotniczych na przychody uzyskiwane przez poszczególnych partnerów. Metody: problemy związane z optymalizacją strategicznej alokacji slotów jak również strategicznego planowania sieciowego z punktu widzenia zysków uzyskiwanych poprzez poszczególnych partnerów zostały poddane dyskusji. Wyniki i wnioski: Dwa skrajne scenariusze mogą zostać przyjęte. Pierwszy z nich zakłada, że partnerzy w ramach danego systemu sojuszu wzmogą działania na rzecz fuzji i przejęć. W ten sposób efekt skali działania może zostać wykorzystany. Drugi scenariusz dotyczy sytuacji, kiedy rywalizacja staje się zbyt dominująca i niektórzy partnerzy mogą (muszą) zrezygnować z uczestnictwa w sojuszu. Tym samym mogą zacząć przeważać tzw. systemy "atomowe". Celem strategicznego zarządzanie konkuperacją jest utrzymanie wiodących międzynarodowych przewoźników w sojuszach linii lotniczych, do których należą. (abstrakt oryginalny)

Background: International network-carriers span the globe by linking airports on all five continents. At the core of those networks are hub-airports that serve as the centers for (inter-)national in- and outbound traffic flows. From a business model point of view, the major international carriers are so-called network-carriers, for their core concept is based on transfer-oriented hub-and-spoke-systems. In order to maximize revenue streams of network-carriers, changes in strategic slot allocation and strategic net planning are becoming increasingly relevant. The aim of this work was to analyze the impact of various elements of the management of strategic coopetition among partners within international airline alliances on the revenues obtained by individual partners. Methods: the problems related to the optimization of strategic slot allocation and strategic net planning from the point of view of the individual profit shared and added net contribution margins were discussed. Results and conclusions: Two extreme scenarios may be projected. The first one is that partners within a given alliance system may start to increase merger and acquisition activities. Thereby scale effects may be utilized. The other one is, when rivalry becomes too dominant over time, some partners may (have to) exit alliance systems. Thereby "atomic" subsystems may be on the rebound. Strategic coopetition management is aimed to keep leading international network carriers "on track" in the field of alliance management of that nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amankwah-Amoah J., Debrah Y., 2011, The evolution of alliances in the global airline industry: A review of the African experience, Thunderbird International Business Review, 53, 1, 37-50, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tie.20388/pdf.
  2. Himpel F., 2008, Kooperation und Wettbewerb in Airline-Allianzen [Coopetition and competition in airline alliances], in: Specht, D. (Hrsg.): Produkt- und Prozessinnovationen in Wertschöpfungsketten [Product and process innovation in value chains], Tagungsband der Herbsttagung 2007 der Wissenschaftlichen Kommission Produktionswirtschaft im VHB, Wiesbaden, s. 163-179.
  3. Himpel F., 2009, Koopkurrenz in internationalen Luftverkehrsallianzen. Ein theoretischkonzeptioneller Forschungs- und Erklärungsansatz [Coopetition in international airline alliances. A theoretical and conceptual research and explanation ] (zugl.: Mainz, Univ., Habilitationsschrift), Wiesbaden.
  4. Himpel F., 2010, Strategic Coopetition Management of Network-Carriers, in: Ivanov, D.A.; Lukinskiy, V.S.; Sokolov, B.V.; Käschel, J. (Hrsg.): Logistik and Supply Chain Management. Deutsch-Russische Perspektiven, Tagungsband, Sankt Petersburg (Russische Föderation), s. 496- 498.
  5. Himpel F., Lipp, R., Lorenz F., 2008. Luftverkehrsallianzen - Zugänge und Kriterien zur Messung des Kooperationserfolgs sowie zur Messung des Dualismus von Kooperations- und Wettbewerbsartefakten [Airline alliances - approach and criteria for measuring of the success of the cooperation and for the measurement of the duality of cooperation and competition tools], in: Himpel, F.; Kaluza, B.; Wittmann, J. (Hrsg.): Spektrum des Produktions- und Innovationsmanagements, Komplexität und Dynamik im Kontext von Interdependenz und Kooperation [Spectrum of production and innovation management, complexity and dynamics in the context of interdependence and cooperation], Wiesbaden, s. 419-431.
  6. Nieslen B.B., 2010, Strategic fit, contractual and procedural governance in alliances, Journal of Business Research, 63, 7, 682-689.
  7. Zhang J., Frazier G., 2011, Strategic alliance via co-opetition: Supply chain partnership with a competitor. Decision Support Systems, 51, 4, 853-863.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu