BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaitsev Eugen (St.-Petersburg State University of Engineering and Economics, Russia)
Tytuł
Supply Chain Reliability Modelling
Modelowanie wiarygodności łańcucha dostaw
Źródło
LogForum, 2012, vol. 8, nr 1, s. 61-69, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Wiarygodność, Modele matematyczne
Supply chain, Credibility, Mathematical models
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Obecnie nie jest możliwym prowadzenie działalności logistycznej o zasięgu międzynarodowym bez współpracy z innymi partnerami. Fakt ten doprowadził do powstawania i rozwoju nowych struktur organizacyjnych - operatorów logistycznych. Jednak taki typ współpracy w obrębie łańcucha dostaw stwarza możliwość występowania wielu problemów związanych z wiarygodnością tego łańcucha oraz optymalizacją planowania dostaw. Celem pracy było opracowania matematycznego modelu dla znalezienia optymalnego planu dostaw przy zastosowaniu kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw. Metody: Model matematyczny oraz algorytmy wyznaczające optymalny plan dostaw został opracowany i sformułowany poprzez zastosowanie kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw. Wyniki i wnioski: Problem niezawodności łańcucha dostaw, który został poddany analizie w pracy, występuje często w sieciowych systemach dystrybucyjnych, stosujących metodę outsourcingu. Problem planowania występujący w takich systemach, które muszą uwzględniać wymagania klientów dotyczące niezawodności dostaw, może być zredukowany do relatywnie prostego zagadnienia programowania liniowego poprzez logiczną analizę struktur. Przedstawiono sekwencję operacji, które należy wziąć pod uwagę w procesie planowania dostaw przy uwzględnianiu funkcjonalnej wiarygodności. (abstrakt oryginalny)

Background: Today it is virtually impossible to operate alone on the international level in the logistics business. This promotes the establishment and development of new integrated business entities - logistic operators. However, such cooperation within a supply chain creates also many problems related to the supply chain reliability as well as the optimization of the supplies planning. The aim of this paper was to develop and formulate the mathematical model and algorithms to find the optimum plan of supplies by using economic criterion and the model for the probability evaluating of non-failure operation of supply chain. Methods: The mathematical model and algorithms to find the optimum plan of supplies were developed and formulated by using economic criterion and the model for the probability evaluating of non-failure operation of supply chain. Results and conclusions: The problem of ensuring failure-free performance of goods supply channel analyzed in the paper is characteristic of distributed network systems that make active use of business process outsourcing technologies. The complex planning problem occurring in such systems that requires taking into account the consumer's requirements for failure-free performance in terms of supply volumes and correctness can be reduced to a relatively simple linear programming problem through logical analysis of the structures. The sequence of the operations, which should be taken into account during the process of the supply planning with the supplier's functional reliability, was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berezhnoy A., Levshina J., 2008. Investigation of functional availability for the network access points infrastructure . The 8th International Conference "Reliability and Statistics in Transportations and Communication (RelStat'08)". Riga, Latvia.
 2. Blanchard B.S., 2004. Logistics Engineering and Management. 6th ed. Pearson. Prentice Hall, U.S.A.
 3. Harrison A., van Hoek R., 2005. Logistics Management and Strategy. Person Education Ltd.
 4. IMA, 2010. Modelling in industrial maintanance and reliabity, J.Management Math, 21,4, 317-318.
 5. Ivanov D., Sokolov B., Kawschel J., 2010, A multi-structural framework for adaptive supply chain planning and operations control with structure dynamics considerations. European Journal of Operational Research, 200, 2, 409-420.
 6. Klimov1 R., Merkuryev Y., 2008. Simulation model for supply chain reliability evaluation. Technological and economic development of economy. Baltic Journal on Sustainability, 14(3).
 7. Liu J., Li J., Zhao J., 2003. The Research on Supply Chain Reliability based on Meta-graphs. Control and Automation, 2003. ICCA '03. 4th International Conference.
 8. Managing Risk in Supply Chains. How to Build Reliable Collaboration in Logistics. Wolfgang Kersten, Thorsten Blecker (Eds.), Erich Schmidt Verlag GmbH&Co., Berlin 2006. (www.ESV.info)
 9. Neureuther B.D., Kenyon G., 2008. A Model for Evaluating Supply Chain Risk. POMS 19th Annual Conference La Jolla, California, U.S.A.
 10. Supply Chain Operations Reference Model. SCOR. Version 8.0. Supply Chain Council, 2006 (www.supply-chain.org).
 11. Yamada T., Imai K., Nakamura T., Taniguchi E., 2011, A supply chain transport supernetwork equilibrium model with the behaviour of freight carriers. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 47,6, 887-907.
 12. Xu N., Nozick L., 2009, Modeling supplier selection and the use of option contracts for global supply chain design. Computers&Operations Research. 36, 10, 2786-2800.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu