BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeznach Maria (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa), Leszczyńska-Luberek Olga (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Tytuł
Rachunki narodowe - kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów międzynarodowych (ESA 2010)
National Accounts - developments towards the revision of international standards (ESA 2010)
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2013, nr 5, s. 1-21, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
System Rachunków Narodowych (SRN), Standardy, System informacji statystycznej, Statystyka publiczna
System of National Accounts (SNA), Standards, Statistical information system, Public statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule pokazano w sposób syntetyczny polski system rachunków narodowych, jego rolę w statystyce publicznej, a na tym tle - cele, możliwości i ograniczenia systemu rachunków narodowych. Przedstawiono w nim stan obecny oraz główne kierunki rozwoju badań w dziedzinie rachunków narodowych na najbliższe lata, wyznaczane przez wdrażanie i stosowanie nowych standardów i metodologii (System of National Accounts - SNA 2008, European System of Accounts - ESA 2010), stałe rozwijanie zaplecza informacyjnego na potrzeby analiz społeczno-gospodarczych oraz śledzenie rozwoju nowych inicjatyw badawczych i zjawisk, w kraju i na forum światowym. (fragment tekstu)

Experiences of measures developed in accordance with the methodology of the national accounts confirm the advantages of this system. They show also a need for further analysis ofother complementary indicators, in addition to GDP, in particular, describing the development of social and life quality indicators. This paper presents the Polish national account system and its role in official statistics, and against this background - goals, capabilities and limitations of the system. The Authors present its current situation and the main directions of research in the coming years, determined by the implementation and application of new standards and methodologies (SNA 2008, ESA 2010), the continued development of an information base for the socio-economic analyses as well as monitoring new research initiatives and events at home and on the global scene. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 (2000), "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje", GUS
  2. Jeznach M., Leszczyńska-Luberek O. (2007), Rachunki narodowe a statystyka finansów publicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metodologia i zastosowania rachunków narodowych, Łódź 25 i 26 września
  3. Jeznach M., Leszczyńska-Luberek O. (2010), Rachunki narodowe - stan i kierunki rozwoju, "Wiadomości Statystyczne", nr 4
  4. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2007-2010 (2012), "Studia i Analizy Statystyczne", GUS
  5. Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych (2010), GUS
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu