BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szypuła Iwona (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu)
Tytuł
"Droga do euro - najważniejsze pytania i odpowiedzi" : (scenariusz zajęć edukacyjnych)
"The Road to Euro - the Most Important Questions and Answers" : the Example Scenario of an Entrepreneurship Lesson
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2010, vol. 6, s. 518-523, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Dydaktyka, Euro, Integracja gospodarcza Polski z UE
Secondary education, Teaching, Euro, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Chociaż od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i młodzi ludzie przyjmują to jako coś oczywistego, to często wiedza związana ze zmianami oraz korzyściami wynikającymi z tego faktu jest niewielka. Jeszcze ważniejsza powinna być świadomość dalszych możliwości, jakie im samym, szkole czy miejscowości, w której żyją, przynosi obecność naszego kraju w UE oraz wprowadzenie (w bliższej lub dalszej perspektywie) wspólnej waluty. Dlatego warto na zajęciach z przedsiębiorczości realizować tematy związane z tymi zagadnieniami. W dalszej części referatu został zaprezentowany scenariusz zajęć z podstaw przedsiębiorczości przeprowadzonych w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. W trakcie zajęć uczniowie uzyskali odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące przyszłego wprowadzenia euro w Polsce. Elementem otwierającym temat i zachęcającym uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach było sprawdzenie, ilu spośród nich jest za jak najszybszym wprowadzeniem euro, ilu chciałoby opóźnić ten moment, a ilu jest w ogóle przeciwnych zamianie rodzimej waluty na euro. (fragment tekstu)

The lecture is a presentation of the scenario of 2-hour Entrepreneurship lessons conducted in the first grade of high school. During the lesson students obtained answers to the most important questions regarding the changeover to the Euro in Poland. To introduce the topic and encourage the students a survey was performed to estimate how many among them are in favor of a rapid introduction of the Euro, how many would like to delay this moment and lastly, how many of them are definitively opposed to the idea of the changeover. The results of the first survey (12 - in favor; 13 - delay; 5 - opposed) and then at the end of the class (24 - in favor; 5 - delay; 1 - opposed) clearly indicate that extending knowledge about the Euro has a great influence on how Polish citizens feel about its introduction in the country. Watching 5 educational movies from "Basic Economical Notions" a series made by NBP in Warsaw was a very important part of the class. The films clarified 5 of the most important issues related to the changeover to the Euro for students. 1. Why should the Euro be introduced? 2. What are the criteria for admittance to the Eurozone? 3. What will the changeover be like? 4. Will prices rise after the changeover? 5. What do Euro coins and banknotes look like? The class was conducted in a laboratory equipped with a computer, screen and multimedia projector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czogała A., Wprowadzenie banknotów i monet euro do obiegu w 2002 r., http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/infopodst/historia_integracji/wprowadzenie-euro-2002/wprowadzenie-banknotow-i-monet-euro-2002-1 (data odczytu 20 V 2009).
  2. Duszczyk M., 5 lat w Unii Europejskiej, http://www.rcie.bialystok.pl/dokumenty/broszura.pdf, (data odczytu: 20.05.2009)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu