BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strachowski Tomasz (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie)
Tytuł
Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Cz. 2, Otrzymywanie i zastosowanie nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Mn+2 oraz Co+2
Preparation and Properties of Zinc Oxide Nanopowders. Part 2, Preparation and Application of Nano Zinc Oxide Doped with Mn+2 and Co+2 Ions
Źródło
Szkło i Ceramika, 2012, nr 5, s. 18-24, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Nanotechnologia, Chemia, Przemysł chemiczny, Technologie chemiczne
Nanotechnology, Chemistry, Chemical industry, Chemical technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono i omówiono metody otrzymywania oraz zastosowania nano tlenku cynku domieszkowanego jonami manganu (+II) oraz kobaltu (+II). W części I przedstawiono wyniki syntezy solwotermalnej nano tlenku cynku domieszkowanego jonami manganu (+II) oraz kobaltu (+II). Określono wpływ parametrów procesu na właściwości domieszkowanego nano tlenku cynku. Zbadano także wpływ wygrzewania domieszkowanego nano tlenku cynku w atmosferze argonu na jego właściwości fizykochemiczne. Zamieszczone w artykule wyniki badań autor przedstawił w swojej rozprawie doktorskiej. (abstrakt oryginalny)

Methods of preparation and application of zinc oxide nanopowders doped with manganese (+II) and cobalt (+II) ions are presented and discussed in the paper. Part one shows the results of the solvothermal synthesis of zinc oxide nanopowders doped with manganese (+II) and cobalt (+II) ions. The effect of process parameters on the properties of doped nano zinc oxide has been identified. We also examined the impact of annealing in argon atmosphere of doped zinc oxide nanopowders on physicochemical properties. The results presented in the article are the part of author's doctoral thesis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Strachowski: Szkło i Ceramika 4(2012), 28-33.
 2. T. Strachowski, Rozprawa Doktorska "Wpływ warunków syntezy na morfologię i właściwości nano tlenku cynku", Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 2012 rok.
 3. W. Łojkowski, A. Gedanken, E. Grzanka, A. Opalińska, T. Strachowski, R. Pielaszek, S. Yatsunenko, M. Godlewski, H. Matysiak, K.J. Kurzydłowski: Journal of Nanoparticles Research 11 (2009), 1991-2002.
 4. T. Yang, Y. Li, M.Y. Zhu, Y.B. Li, J. Huang, H.M. Jin, Y.M. Ha: Materials Science and Engineering B 170 (2010), 29-132.
 5. N. Viet Tuyen, Ta Dinh Canh, N. Ngoc Long, N. Xuan Nghia, B. Nguyen Quoc Trinh, Z. Shen: Journal of Physics: Conferences Series 187 (2009), 012020.
 6. Y. Lao, T. Huang, M. Lin, K. Yu, H. Hsu, T. Lee, C. Lee, J.C.A. Huang: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007), e818-e820.
 7. T. Strachowski, E. Grzanka, W. Łojkowski, A. Presz, M. Godlewski, S. Yatsunenko, H. Matysiak, R.R. Piticescu, C.J. Monty: Journal of Applied Physics 102 (2007), 073513.
 8. M.E. Abrishami, S.M. Hosseini, E. Attaran, A. Kompany: Physics Status Solidi C 17 (2010), 1595-1598.
 9. SA Chambers, D.A. Schwarz, W.K. Liu, K.R. Kittilstved, D.R. Gamelin: Applied Physics A 88 (2007), 1-5.
 10. S. Cimitan, S. Albonetti, L. Forni, F. Peri, D. Lazzari: Journal of Colloid and Interface Science 329 (2009) 73-80.
 11. Y.Li, Y.Ga, W. Ma, H. Wang, Z. Min: Optoelectronic and Advanced Materials - Rapid Communications Vol. 4, No. 2, February 2010, p. 211 - 214.
 12. C. Jing, Y. Jiang, W. Bai, J. Chu, A. Liu: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 332 (2010), 2395-2400.
 13. T. Strachowski, R.R. Piticescu, C.J. Monty, W. Łojkowski, R. Pielaszek, E. Grzanka, A. Presz: Szkło i Ceramika (2006), 7-13.
 14. Nan Ye, Chang Chun Chen: Optical Materials 34 (2012), Pages 753-756.
 15. Y. Belghazi, G. Schmerber, S. Colis, J.L. Rehspringer, A. Berrada, A. Dinia: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007), 2092-2094.
 16. J. Blasco, F. Bartolome, L.M. Garcia, J. Garcia; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316 (2007), e177-e180.
 17. U.N. Maiti, P.K. Ghosh, S. nandy, K.K. Chattopadhyay: Physica B 387 (2007), 103-108.
 18. T. Tsuzuki, Z. Smith, A. Parker, R. He, X. Wanag: Journal of the Australian Ceramic Society 45 (2009), 58-62.
 19. S. Suwanboon, T. Ratana, T. Ratana: Walailak Journal of Science and Technology 4 (2007), 111-121.
 20. H.S. Bhatti, D. Kumar, A. Gupta, R. Sharma, K. Singh, P. Sharma: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 8 (2006), 860-862.
 21. R.S. Yadar, A.C. Pandey, S.S. Sanjay: Chalcogenide Letters 6 (2009), 233-239.
 22. S.S. Ashtapure, A. Deshpande, S. Marathe, M.E. Wankhede, J. Chimanpure, R. Pasricha, J. Urban, S.K. Haram, S.W. Gosavi, S.K. Kulkarni: Pramana Journal of Physics 65 (2005), 615-620.
 23. Y.Q. Chang, D.B. Wang, X.H. Luo, X.Y. Xu, X.H. Chan, L. Li, C.P. Chen, R.M. Wang, J. Xu, D.P. Yu: Applied Physics Letters 83 (2003), 720-724.
 24. M. Kemell, F. Dartigues, M. Ritala, M. Leskela: Thin Solid Films 434 (2003), 20-23.
 25. B. Kotlyarchuk, V. Savchuk, M. Oszwaldowski: Crystal Research Technology 40 (2005), 1118-1123.
 26. H. Tanaka, K. Ihara, T. Miyata: Journal of Vacuum Science Technology 22 (2004), 1757-1762.
 27. S.J. Kwon: Japan Journal of Applied Physics 44 (2005), 1062-1066.
 28. P.C. Rowlette, C.G. Allen, O.B. Bromley, A.E. Dubetz, C.A. Wolden: Chemical Vapor Deposition 15 (2009), 15-20.
 29. E. Guziewicz, M. Godlewski, T.A. Krajewski, Ł. Machnicki, G. Łuka, W. Paszkowicz, J.Z. Domagała, E. Przeździecka, E. Łysakowska, B.S. Witkowski: Proceedings of the XXXVIII International School and Conference of the Physics of Semiconductors in Jaszowiec 2009.
 30. H.A. Rafaie, S. Amizam, M.H. Mamart, Z. Khusami, M.Z. Sardan, S. Abdullah, M. Rusop: Solid State Science and Technology 17 (2009), 116-122.
 31. L. Xu, Y. Guo, Q. Liao, J. Zhang, D. Xu: The Journal of Physical Chemistry B 109 (2005), 13519-13522.
 32. J.C. Ronfard-Haret: Journal of Luminescence 104 (2003), 1-12.
 33. S. Xiao, X. Yang, Z. Liu, X.H. Yan: Optical Materials 28 (2006), 285-288.
 34. J. Zhang, H. Feng, W. Hao, T. Wang: Materials Science and Engineering A 425 (2006), 346-348.
 35. S. Liu, F. Lin, Z. Wang: Chemical Physics Letters 343 (2001), 489-492.
 36. D. Chu, Y.P. Zeng, D. Jiang: Materials Letters 60 (2006), 2783- 2785.
 37. G.A. Hirata, J. McKittrick, T. Cheeks, J.M. Siqueiros, J.A.Diaz, O. Contreras, O.A. Lopez: Thin Solid Films 288 (1996), 29-31.
 38. Y.S. Yu, G.Y. Kim, B.H. Min, S.C. Kim: Journal of the European Ceramics Society 24 (2004), 1865-1868.
 39. B.J. Lokhande, P.S. Patil, M.D. Uplane: Physica B 302-303 (2001), 59-63.
 40. J. Blasco, F. Bartolome, L.M. Garcia, J. Garcia: Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316 (2007), e177-e180.
 41. L. Yan, C.K.Ong, X.S. Rao: Journal of Applied Physics 96 (2004), 508-511.
 42. H. Seaki, H. Tabata, T. Kawai; Solid State Communications 120 (2001), 439-443.
 43. A. Gubtab, F.J. Owensc, A. Inouedand, K.V. Raob: J of Magnetism and Magnetic Materials 282 (2004), 115-121.
 44. O.D. Jayakumar, I.K. Gopalkrishnan, C. Sudakar, S.K. Kulshreshta: Journal of Crystal Growth 294 (2006), 432-436.
 45. K. Sato, H. Katayama-Yoshida: Physica E 10 (2001), 251-255.
 46. O.D. Jaykumar, I.K. Gopalakirshnan, S.K. Kulshrestha: Physica B 381 (2006), 194-198.
 47. T.H. Kwon, S.H. Park, J.Y. Ryu, H.H. Choi: Sensors and Actuators B 46 (1998), 75-79.
 48. Strona internetowa: www.sciaga.pl/tekst/22296-23-wlasciwosci_ magnetyczne_substancji
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu