BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczne uwarunkowania procesu kształcenia w XXI wieku
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 112-131, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo oparte na wiedzy, Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Rynek pracy, Globalizacja, Kwalifikacje zawodowe, Zarządzanie szkolnictwem, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Knowledge-based society, Higher education, Quality education, Labour market, Globalization, Professional skills, Education management, Human Capital Management, Intellectual capital management
Abstrakt
Uniwersytet w swojej tradycyjnej roli był centrum życia umysłowego w miejscowości, w której się znajdował, ale faktycznie ogarniał swym oddziaływaniem kulturowym, wychowawczym i cywilizacyjnym całe społeczeństwo. Obecnie w dobie globalizacji i integracji zachodzą zmiany w tym zakresie. W komentarzach i opracowaniach dotyczących postanowień Unii Europejskiej stwierdza się co następuje : "W dokumentach Unii Europejskiej dominuje przekonanie o służebności uniwersytetów względem praktycznych celów gospodarczych i społecznych, natomiast dość mały nacisk kładzie się na kulturotwórcze i wartościotwórcze funcje uniwersytetów oraz na ich autonomię".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.Musiał: Z punktu widzenia ekonomii. Śląsk, Katowice 2011.
 2. M.Weber: Nauka jako zawód i powołanie. W : Idem : Polityka jako zawód i powołanie. Przedmowa, wstęp i opracowanie : Z.Krasnodębski. Przekład : A.Kopacki, P.Dybel. Seria : Demokracja. Filozofia i praktyka. Redakcja serii : M.Król, A.Smolar. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków, Warszawa 1998, s. 11-140. Na podstawie wykładu wygłoszonego przez Maxa Webera nt. : "Wissenschaft als Beruf" w dniu siódmego listopada 1917 roku w Monachium, Niemcy.
 3. http://www2.hu-berlin.de/presse/zeitung/archiv-99_00/num_5/5.html (dostęp: 26.04.2011).
 4. B.Jałowiecki zestawił tabelę nr 1 na podstawie opracowania Banku Światowego. M.Gibbons: L'enseignement superieure au XXI siecle. The World Bank 1998, s. 5-7.
 5. E.Chmielecka: Rola uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy. Uwagi na marginesie dokumentów Unii Europejskiej. W : Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. Red. J.Osiński. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2003, s. 545.
 6. A.K.Wróblewski: Uniwersytet dla przyszłości. W : Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Scholar, Warszawa 1998, s. 152-153.
 7. R.Wójcicki: Uniwersytet zaawansowany (zarys koncepcji). W : Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Scholar, Warszawa 1998, s. 140.
 8. A.Bloom: Umysł zamknięty. Słowo wstępne: Soul Bellow. Przekład : Tomasz Bieroń. Zysk i S-ka. Poznań 1997. s. 216.
 9. A.Bloom: The closing of the American Mind.
 10. A.Wolf: Does Education Matter: Myths about Education and Economic Growth. Penguin Books, London 2002.
 11. S.Slaughter, L.L.Leslie: Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. The John Hopkins University Press, Baltimore, MD 1997.
 12. J.Kmita: Its a "Creative Man of Knowledge" Needed in University Teaching ? [Czy nauczaniu uniwersyteckiemu potrzebny jest uczony - twórca ?]. In: The Idea of the University. Eds. J.Brzeziński, L.Nowak "Series: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities" Vol. 50. G.A.Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997.
 13. G.Musiał: Zagadnienia twórczości w nauce wobec idei "excellence in education". Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej PTU w Warszawie 12 maja 2011 r.
 14. S.Kozyr-Kowalski: Uniwersytet a rynek. Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań 2005.
 15. http://www.nber.org/papers/w14974 (dostęp: 26.04.2011).
 16. O uczonych-twórcach oraz uczonych-erudytach zob. G.Musiał: Rozważania o społecznej roli uczonych. "Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna" 2007/2007, nr 5.
 17. M.C.Nussbaum: W trosce o społeczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2008, ss. 324. (Cultivating Humanity: a Classical Defense of Reform in Liberal Education. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London 1997, pp. 301.).
 18. J.Wilkin: Ile kosztuje dobry uniwersytet ? "Nauka" 2010, nr 4, s. 141.
 19. G.Musiał: Rozważania wokół idei społeczeństwa informatycznego. Czy nauka potrzebuje zarządzania, czy dalekosiężnej polityki naukowej ? W : Społeczeństwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji. Wybrane zagadnienia. Red. K.Ślęczka. Sosnowiec 2003, s. 167-184.
 20. Noam Chomsky: Lingwistyka a polityka. W : Idem: Polityka, anarchizm, lingwistyka. Poznań 2007, s. 201.
 21. Z.Drozdowicz: Przyszłość uniwersytetów. "Forum Akademickie" 2004, nr 9, s. 29.
 22. B.Jałowiecki: Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne. Scolar, Warszawa 2002, s. 166-167.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu