BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fura Barbara (Uniwersytet Rzeszowski), Fura Marek (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
Tytuł
Zróżnicowanie kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym
Differentiation of Intellectual Capital of the Workers in the Age Before Retirement
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 40-49, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wiek emerytalny
Intellectual capital, Retirement age
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zróżnicowania kapitału intelektualnego pracowników w wieku przedemerytalnym względem ich demograficznej, społecznej i zawodowej struktury. Badania przeprowadzono w 2009 r. na reprezentatywnej próbie 360 osób. Respondentami były kobiety w wieku 50-59 lat (160 osób) i mężczyźni w wieku 50-59 lat (200 osób). Pracownicy byli zatrudnieni w sektorze przemysłowym i budowlanym, jak również w usługach rynkowych i nierynkowych. Do zbadania zróżnicowania kapitału intelektualnego posłużyły następujące zmienne jakościowe: znajomość języka obcego, uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z sieci Internet. Do zbadania zależności pomiędzy poziomem kapitału intelektualnego a cechami respondentów posłużono się testem niezależności chi-kwadrat Pearsona. Siłę wykazanych zależności zmierzono przy użyciu współczynnika zbieżności V-Cramera, a w celu ich doprecyzowania wykorzystano analizę korespondencji. (abstrakt oryginalny)

The article presents research results related to the intellectual capital diversity according to demographic, social and professional structure of the employees before retirement. The research was conducted in 2009 in the Podkarpacie province on the representative sample of 360 people. The respondents were women in the age 50-59 (160) and men in the age 50-64 (200). Respondents were employed in the industrial and building sections and also in market and nonmarket services. The survey was accomplished through determining following qualitative variables: foreign language command, training participation, computer usage, Internet usage. In order to analyze collected data Pearson's chi-square test of independence was applied. The force of indicated dependences was examined using V-Cramer's coefficient of coincidence. The specification of revealed dependences was conducted through the analysis of correspondence application. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adam M.S., Urquarth C., No man is an island: Social and human capital in IT capacity building in Maldives, "Information and Organization" 2009, nr 19.
  2. Atak M., Erturgut R., Importance of educated human resources In the information age and view of information society organizations on human, "Procedia Social and Behavioral Sciences " 2010, nr 2.
  3. Bayo-Moriones A., Lera-López F., A firm-level analysis of determinants of ICT adoption in Spain, "Technovation" 2007, nr. 27
  4. Chu P.Y., Lin Y.L., Hsiung H.H., Liu T.Y., Intellectual capital: An empirical study of ITRI, "Technological and Forecasting & Social Change" 2006, nr 73.
  5. Fountain, Constructing the information society: women, information technology, and design, "Technology in Society" 2000, nr 22.
  6. Hsu Y.H., Fang W., Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability, "Technological Forecasting & Social Change" 2009, nr 76.
  7. Korpinen L., Pääkkönen P., Self-reported use of ICT (Information and communication technology) uptake in 2002 and discomfort amongst Finns aged 45-66, "Applied Economics" 2010, nr XXX.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu