BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Lech
Tytuł
Ekonomiczne modele grawitacyjne - przykłady ich zastosowania w literaturze światowej i polskiej
Economic Gravitational Models - Examples of Application in the Related Literature in the World and in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 47, s. 9-37, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Modele ekonomiczne, Przegląd literatury, Analiza przestrzenna, Historia myśli ekonomicznej, Handel międzynarodowy
Economic models, Literature review, Spatial analysis, History of economic thought, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie jest poświęcone ekonomicznym zastosowaniom modeli grawitacyjnych. Autor wskazuje na możliwości ich wykorzystania w badaniach handlu zagranicznego. (fragment tekstu)

The article is a review of gravitational models applied in economic sciences. At the beginning the author provides a general description of the origin and application of an economic model of gravitation. Further on details concerning the application of gravitational models are presented. Moreover, the author describes the application of economic gravitation model in regional analysis, showing achievements of the world and the Polish literature in this field. Next, the application of this model in the analysis of foreign trade is presented with reference to the related literature. In conclusion the author states that the Polish research workers show little interest in the above-mentioned model, which indicates the need for further studies in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergstrand J.H., The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Fundations and Empirical Evidence, "The Review of Ecnomics and Statistics" 1985, nr 67, s. 474-481.
 2. Błaszczuk D., Model ekonometryczny handlu międzynarodowego w 1967 r., "Ekonomista" 1974, nr 5, s. 1095-1104.
 3. Carey H.C., Principles of Social Science, Philadelphia 1871, za H. Urbańska, Grawitacyjny model handlu międzynarodowego, praca doktorska, Lublin 1976, s. 2-3.
 4. Chojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1966.
 5. Czaja S., Kowerski M., Odległość geograficzna i miernik rozwoju społeczno-ekonomicznego a wielkość ruchów migracyjnych, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 2, s. 30.
 6. Ferber R., Verdoorn P.J., Research Methods in Economics and Business, MacMillan, Nowy Jork 1962, s. 85.
 7. Kowerski M., Próba konstrukcji i weryfikacji kompleksowego modelu odpływu ludności, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 3, s. 15.
 8. Krupowicz J., Odległość jako determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku, "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 5, s. 74-77.
 9. Linnemann H., An Econometric Study of International Trade Flows, North - Holland Publishing Company, Amsterdam, 1966.
 10. Maciejewski W., Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej, PWN, Warszawa 1981.
 11. Poyhonen P., Toward a General Theory of International Trade, K. Pulliainen, A World Trade Study: An Econometric Model of the Pattern of the Commodity Flows of International Trade in 1948-60, "Ekonomiska Samfundets Tidskrift" 1963, 16, s. 69-91.
 12. Rekowski M., Model kształtowania się dynamiki eksportu rozwiniętych krajów kapitalistycznych w cyklu koniunkturalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1981.
 13. Soloaga I., Winters L.A., Regionalism in the nineties: What effect on trade?, "The North American Journal of Economics and Finance" 2001, nr 12 s. 1-29.
 14. Szczepkowska A., Wojciechowski L., Możliwości wykorzystania modelu grawitacji do analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, red. K. Piech i G. Sczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002, s. 267-282.
 15. Tinbergen J., Shaping the World Economy. Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York 1962, s. 262-293.
 16. Zipf G.K., Human Behavior and Principle of Least Effort, Addison - Wesley Press, Cambridge Mass., 1949.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu