BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaweł Aleksandra
Tytuł
Zatrudnienie i wydajność pracy w polskim przemyśle w cyklu koniunkturalnym
Employment and Labour Productivity in the Polish Industry in a Business Cycle
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 47, s. 63-82, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Wydajność pracy, Przemysł, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rynek pracy
Employment, Labour efficiency, Industry, Business cycles, Business fluctuations, Political and systemic transformations, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wzajemnych relacji między wahaniami koniunkturalnymi na rynku pracy w zakresie zatrudnienia i wydajności pracy a cyklem referencyjnym w polskiej gospodarce, w szczególności określenie procykliczności lub antycykliczności wahań zmiennych rynku pracy oraz przesunięć czasowych między nimi a cyklem odniesienia. Podstawą analizy była sytuacja w przemyśle przetwórczym w latach 1993-2002. Pierwszym etapem badania było przeprowadzenie dekompozycji sezonowej szeregów czasowych w celu zidentyfikowania wahań koniunkturalnych. Następnie na podstawie analizy korelacji i testu przyczynowości Grangera, określono następstwa czasowe między wahaniami w szeregach czasowych poszczególnych zmiennych. Wreszcie metoda regresji pozwoliła na znalezienie najistotniejszych powiązań między wahaniami koniunkturalnymi w cyklu referencyjnym a liczbą zatrudnionych pracowników i wydajnością pracy. (fragment tekstu)

The article analyses the level of employment and labour productivity in the course of a business cycle in the Polish manufacturing industry in the years 1993-2002. Business fluctuations were differentiated in the indicators of labour productivity, number of employees and the firms' forecasts as regards the number of employees. The business fluctuations are deviations from the long-term tendency of growth. Relations between them and the reference cycle were studied. Pro-cyclical character of employment and labour productivity characteristic of capitalist economies was verified. Improvement (worsening) in business conditions is accompanied by growth (decline) in labour productivity and the number of employees. Business conditions factors exert a stronger influence on labour productivity and a weaker influence on the number of employees. At the same time employment forecasts, made on the basis of responses from the surveyed enterprises, are much more prone to business fluctuations than the actual number of employees. This suggests that rigidity of the labour market has a stabilizing influence on the number of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T.M., Hylleberg S., Sources of Persistence in Employment Adjustment - Denmark 1974-1993, Oxford Economic Papers, January 2000.
 2. Badania Koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, roczniki 1995-2002.
 3. Balmaseda M., Dolado J.J., Lopez-Salido J.D., The Dynamic Effects of Shocks to Labour Markets: Evidence from OECD Countries, Oxford Economic Papers, January 2000.
 4. Barczyk R., Pojęcie współczesnych wahań koniunkturalnych, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, red. R. Rekowski, Wydawnictwo Akademia, Poznań 1997.
 5. Biuletyn Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, roczniki 1993-2002.
 6. Blanchard O., Portugal P., What Hides Behind an Unemployment Rate: Comparing Portuguese and U.S. Labor Market, "The American Economic Review", March 2001.
 7. Bleakley H., Ferris A.E., New Data on Worker Flows During Business Cycles, "New England Economic Review", July/August 1999.
 8. Campbell J.R.. Fisher J.D.M., Understanding Aggregate Job Flows, "Economic Perspectives", Septeber/October 1997.
 9. Chow G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
 10. Czyżewski A.B., Łapicka-Sobczak N., Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2001, nr 4.
 11. Dittmann P., Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, w: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2002.
 12. Filardo A.J., Cyclical Implications of the Declining Manufacturing Employment Share, "Economic Review" (Federal Reserve Bank of Kansas City), Issue 1997, No 2, 2nd Quarter, Vol. 8.
 13. Gali J., Technology, Employment, and the Business Cycle: Do Technology Shocks Explain Aggregate Fluctuation? "The American Economic Review", March 1999.
 14. Garbicz M., Golachowski E., Elementarne modele makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 15. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 16. Gregory M.B., Zissimos B., Greenhalgh Ch., Jobs for the Skilled: how Technology, Trade, and Domestic Demand Changed the Structure of UK Employment, 1979-90, "Oxford Economic Papers", January 2001.
 17. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Kropiwnicki J., Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, PWN, Warszawa 1976.
 19. Kryńska E., Sobocka-Szczapa H., Czyżewski A.B., Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji. Analiza porównawcza: Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 20. Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L., Mobilność między gałęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, "Ekonomista" 2000, nr 6.
 21. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 22. Long J.B. Jr, Plosser Ch.I., Real Business Cycles, "Journal of Political Economy", February 1983.
 23. Loungani P., Trehan B., Job Creation and Destruction, "FRBSF Economic Letter", 05/02/97, Issue 1997, No 13.
 24. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 25. Milo W., Wesoły Z., Cieśluk U., Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 26. Montuenga-Gomez V.M., Fernandez M., The Relationship Between Wages and Productivity: Can Inter - Industry Wage Differentials Explain the Behaviour of Aggregate Unemployment?, "Konjunkturpolitik" 2001, vol. 47.
 27. Newell A., Pastore F., Socha M., Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, "Ekonomista" 2000, nr 6.
 28. Ralf K., Business Cycles. Market Structure and Market Interaction, Physica-Verlag, Heidelberg 2000.
 29. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 30. Rosholm M., Cyclical Variations in Unemployment Duration, "Journal of Population Economics", Springer-Verlag 2001.
 31. Shapiro C., Stiglitz J.E., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Devine, "The American Economic Review", June 1984, vol. 74.
 32. Shimer R., The Cyclical Behavior of Equilibrium Unemployment and Vacancies: Evidence and Theory, "NBER Working Paper" February 2003, Np. 9536.
 33. Siedlecki J., Równowaga a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
 34. Sill K., Restructuring During Recession: a Silver Lining in the Cloud?, "Business Review", May/June 1998.
 35. Sztaudynger J.J., Zastosowanie funkcji wydajności pracy do oceny efektu prywatyzacji przemysłu, "Ekonomista" 2000, nr 1.
 36. Tokarski T., Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w wybranych krajach OECD, "Gospodarka Narodowa", 2001, nr 7-8.
 37. Walsh B., Cyclical and Structural Influence on Irish Unemployment, "Oxford Economic Papers", January 2000.
 38. Welfe W., Welfe A., Florczak W., Sabanty L., Długookresowy, ekonometryczny model W8-D gospodarki polskiej. Założenia i wyniki estymacji, w: Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, red. W. Welfe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 39. Zarnowitz V., Business Cycles Observed and Assessed: Why and How They Matter, "NBER Working Paper" October 1997, No 6230.
 40. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
 41. Zglińska-Pietrzak A., O empirycznej mocy testu istnienia pierwiastków jednostkowych w małych próbach, "Przegląd Statystyczny", 2002, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu