BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hofman Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Controlling kapitału intelektualnego - koncepcja rozwiązania
Controlling of Intellectual Capital - Idea of Solution
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 81-89, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Controlling, Controlling personalny
Intellectual capital, Intellectual capital management, Controlling, Personal controlling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł opisuje koncepcję controllingu kapitału intelektualnego, która wykazuje znaczną użyteczność aplikacyjną. Wykorzystanie koncepcji controllingu odpowiednio porządkuje podejście przedsiębiorstwa do planowania, kontroli oraz pomnażania zasobów kapitału intelektualnego. Rola controllingu kapitału intelektualnego jest w takim rozwiązaniu powiązana z określeniem, jakiego rodzaju zasobów kapitału intelektualnego wymaga realizacja poszczególnych celów strategicznych, a także z oceną wartości posiadanych zasobów kapitału intelektualnego oraz wskazaniem efektywnych dróg rozwoju lub pozyskiwania niezbędnych z punktu widzenia realizacji strategii aktywów intelektualnych. (abstrakt oryginalny)

The presented article is describing the conception of controlling of the intellectual capital which is demonstrating the considerable application usefulness. Using of the conception the controlling, appropriately tricking the enterprise to the planning, the control and accumulating assets of the intellectual capital. Lines of the controlling of the intellectual capital in such solving are connected with determining, what kind of resources of the intellectual capital the accomplishment of individual strategic objectives, as well as stores with the evaluation of the value had requires of the intellectual capital and determining effective roads of the development or recruiting essential from a point of view of the implementation of strategies of intellectual assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bontis N., Intellectual Capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decisions" 1998, MCB University Press, vol. 36, nr 2.
  2. Brennman N., Connell B., Intellectual Capital. Current Issues and Policy of Implications. "Journal of Intellectual Capital" 2000, nr 3.
  3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Kaplan R., Norton D., The Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, Harvard Business Press, Boston-Massachusetts 2008.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Pulic A., Intelligent Capital - Does it Create or Destroy Value?, "Measuring Business Excellence" 2004, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu