BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne
Knowledge Management in Intelligent Organizations. Computer Solutions
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 102-112, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Zarządzanie wiedzą, Wiedza w organizacji, Informatyczne systemy zarządzania, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Intelligent organisations, Knowledge management, Knowledge in organization, Management Information Systems, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy stawia przed przedsiębiorstwami coraz to nowe wyzwania zarówno w zakresie efektywnego, jak i skutecznego rozwoju procesów organizacyjnego uczenia się. Poziom dostosowań polskich przedsiębiorstw do obecnych wyzwań gospodarki jest jeszcze dość niski. To właśnie rozwój systemów informatycznych jest tą cechą, która wśród polskich przedsiębiorstw została rozwinięta najpełniej. Polskie organizacje inteligentne, które są silnie ukierunkowane technologicznie wydają się być dobrze przygotowane do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, gdzie szybkość, dostęp, jak i możliwość wykorzystania wiedzy stanowi zasadniczy czynnik konkurencyjności. Najlepszym dowodem na powyższe jest fakt, że inteligentne organizacje osiągają znacznie lepsze wyniki ekonomiczne aniżeli pozostałe organizacje. (abstrakt oryginalny)

The knowledge-based economy puts new challenges before enterprises every now and then. Both of organizational learning within the scope of the effective as well as effective development of processes. The level of adaptations of Polish enterprises to current challenges of economies is still quite low. It is exactly a development of computer systems is this feature which amongst Polish enterprises was developed a lot. Polish intelligent organizations which strongly are oriented technologically seem well to be prepared for challenges of the knowledge-based economy, where the fundamental factor of the competitiveness constitutes the speed, the access as well as the possibility of exploiting the wisdom. With best evidence to above, there is a fact that intelligent organizations are achieving much better economic outturns than other organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R., Czekaj J., (red. nauk.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.
  2. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.
  3. Kromer B., Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania" nr 2, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
  4. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.
  5. Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa 2009.
  6. Rydz A., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  7. www.een.org.pl
  8. www.uml.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu