BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej
The Modern Model of Social Development from the Perspective of the Information Revolution
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 125-134, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczny, Społeczeństwo informacyjne, Model rozwoju, Nowe technologie, Postęp technologiczny, Rozwój technologiczny, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Social development, Information society, Evaluation model, High-tech, Technological progress, Technological development, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono fazy rozwoju społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego. Ukazano też wpływ rewolucji informatycznej na transformację społeczną. Przyjęto bowiem, że nowe technologie informacyjne i ich zastosowanie czy wykorzystanie stają się katalizatorem zachodzących przemian społecznych. Społeczne skutki rewolucji informatycznej są wielopłaszczyznowe i znajdują odzwierciedlenie w różnych aspektach życia ludzi i tworzonych przez nich społeczeństw, a mianowicie w płaszczyźnie: społecznej, ekonomicznej, psychologicznej, politycznej i środowiskowej. Poza tym zapóźnienia w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych niewątpliwie coraz bardziej będą pogłębiać przepaść w skali globu. Wynika to bowiem z koncentracji słabych ekonomicznie krajów nie tyle nawet na likwidacji, co na ograniczaniu tylko tradycyjnych nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the phases of the development of society towards the information society. The paper also presents the impact of the information revolution to transform society. Adopted in fact, that new information technologies and their application and use are becoming a catalyst for social change taking place. The social impact of IT revolution are multifaceted and are reflected in various aspects of human life and the societies created by them, namely in the plane of social, economic, psychological, political and environmental. In addition, delays in the development of ICT will undoubtedly deepen the growing gap on a global scale. This follows because of the concentration of economically weak countries, not so much liquidation as to the restriction of traditional social inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 2. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 3. Castells M., Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań 2003.
 4. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
 5. Castells M., Koniec tysiąclecia, PWN, Warszawa 2009.
 6. Gawrycki F.M., Społeczne aspekty rewolucji informacyjnej [w:] Rozwój w dobie globalizacji, A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010.
 7. Goban-Klasa T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 8. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 9. Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa 2010.
 10. Cyrson E.F. (red.), Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa 2000.
 11. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
 12. Kujda M., Podstawy ekonomii, Fosze, Rzeszów 1999.
 13. Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Academica SWPS, Warszawa 2006.
 14. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2003-2010, red. M.G. Woźniak, Mitel, Rzeszów.
 15. Piasecki R., Ekonomia rozwoju, PWN, Warszawa 2007.
 16. Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
 17. Puchnarewicz E., Rozwój w kontekście teorii modernizacji [w:] Rozwój w dobie globalizacji, A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa 2010.
 18. Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Łódź 1999.
 19. Tofler A., Tofler A., Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo u progu XXI stulecia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 20. Understanding the Digital Divide, OECD, Paris 2001.
 21. Zacher L. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne. Transformacje, Lublin-Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu