BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Gabriel (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Niedzicka Anna (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa)
Tytuł
Projekt pilotażowy ITS - Krajowy system automatycznego poboru opłat (KSAPO)
Pilot Project of MTI - National Automatic Toll Collection System (NATCS)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 161-171, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Opłaty za użytkowanie dróg, Podatki i opłaty
Motor transport, Road pricing, Taxes and fees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono testy projektu pilotażowego - struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Automatycznego Poboru Opłat (KSAPO). Podczas testów sprawdzono działanie OBU, które automatycznie nalicza opłatę (myto), biorąc pod uwagę kategorię pojazdu (dmc, liczbę osi), klasę emisji spalin oraz przejechany odcinek drogi. OBU jest wyposażone w moduł GPS, GSM oraz wydzielonej łączności krótkiego zasięgu (DSRC), co zapewnia mu interoperacyjność z innymi europejskimi elektronicznymi systemami poboru opłat (EETS) w państwach członkowskich UE. System spełnia wymagania dyrektywy 2004/52/EC oraz decyzji KE. Testy potwierdziły wysoką skuteczność systemu w zakresie rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, wynoszącą 99,9%. Analiza danych pomiarowych parametru PDOP i liczby satelitów używanych podczas pomiaru wykazała, że dla ponad 90% pomiarów PDOP było niższe niż 1,8% posiadało wartość od 1 do 3. Na podstawie testów stwierdzono, że maksymalna liczba satelitów używanych podczas lokalizacji wyniosła 11, a minimalna 5 (99%). (abstrakt oryginalny)

This article presents tests results of the pilot project - The functional structure of the National Automated Toll Collection System (NATCS). During the tests OBU automatically charged a fee (toll), taking into account the category of vehicle (admissible mass, the number of axes), the category of emissions, and distance of road travelled. OBU is equipped with GPS, GSM and Dedicated Short Range Communication (DSRC) modules, which ensure its interoperability with other European Electronic Tolling Systems (EETS) systems in the EU Member States. The system meets the requirements of 2004/52/EC Directive and the EC Decision from the 6-th of October 2009. Tests proved high effectiveness of automatic number plate recognition, being 99,9%. The analyses of PDOP (Position Dilution of Precision) parameters showed that 90% had the value below 1, and 8% value from 1 to 3. Based on tests, the maximum number of satellites for localization was - 11 and minimum - 5, that create value 99%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Černý K, Electronic toll collection in the Czech Republic. International Conference, Sofia (Bulgaria), 17.09.2008.
  2. Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Dz.U. UE. L.09.268.11.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie. Dz. Urz. UE, L 166, 30.04.2004.
  4. Kossak A., Implemented and Envisaged Road Toll Policies in the Central-Eastern- European Countries. Seminarium - PIARC TC A.3. Budapeszt, 6-7 maja 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu