BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olak Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Zasoby ludzkie i wiedza jako determinanty w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Human Resources and the Knowledge as Determinants in Managing the Modern Organization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 172-179, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kapitał ludzki
Human resources, Knowledge in organization, Knowledge management, Enterprise management, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na kapitał ludzki, jako strategiczny zasób nowoczesnych organizacji determinujący sukces i rozwój ekonomiczny. Konkurencja oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że problemy, przed którymi stoją organizacje wymagają poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie skutecznego zarządzania. Jednym z takich rozwiązań staje się systemowe podejście do pracowników w przedsiębiorstwie, jako do twórczego i produktywnego potencjału organizacji. Jest to sztuka widzenia wzajemnych relacji, a nie pojedynczych zjawisk, charakteru zmian w czasie, a nie statycznego, bieżącego obrazu. Od właściwego doboru pracowników i ich wiedzy, skutecznej komunikacji zależeć będzie sukces organizacji i jej rozwój. (abstrakt oryginalny)

This article is the attempt to draw attention to the aspect of human capital as the strategic resource of a modern organisation that determines its success and the economic development. The competition and the rapid development of technologies make a lot of organisations search for new solutions in effective management. The system approach to employees as a creative and productive force of an organisation is one of such solutions. It is the art of seeing the interaction between people instead of unique phenomena and the nature of the changes in time instead of the static, current view. The success of an organisation and its development will depend on the recruitment drive, the employees' knowledge and good communication. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashkenas R., Urlirch D., Jock T., Kerr S., The Boundaryless Organization, Jossey Bass Inc. 1995.
 2. Center of Global Knowledge Managemant: The Process of Organizational Communication: A Model and Field Study, Dov Teeni, Abraham Sagie, David G. Schwartz, Nurit Zaidman, Yair Amichai-Hamburger, Manuscript received, Bar-Ilan University 2000.
 3. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 5. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 7. Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Hamer H., Psychologia społeczna, teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 9. Jurek M., Pojęcie i pomiar kapitału intelektualnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin 2002.
 10. Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 11. Kotter J.P., Jak przeprowadzić transformację firmy, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 12. Koźminski A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 14. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 15. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 17. Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 18. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 19. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Stewart J., Mosty zamiast murów, o komunikowaniu się między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 22. Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, koncepcje zarządzania, Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2008.
 23. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce - istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 24. Zbiegień-Maciąg L., Lewicka D. (red.), Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu