BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Adam (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Studia dla obcokrajowców jako stymulator rozwoju regionalnego w Polsce
Studies for Foreign Students as a Stimulator of Regional Development in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 180-197, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Studenci, Cudzoziemcy, Szkolnictwo wyższe
Regional development, Students, Foreigners, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ewaluacja oferty polskich uczelni wyższych z wiodących ośrodków, przeznaczonych dla studentów zagranicznych, oraz jej wpływu na rozwój regionalny. Omawiane są takie parametry oferty, jak: widoczność w przestrzeni cyfrowej, statystyki wymian studenckich, zatrudnienie zagranicznych wykładowców, oferta uczelni w językach obcych. Uzyskane wyniki wskazują na mocną pozycję największych ośrodków akademickich, wielkie zainteresowanie medycyną, dobrą międzynarodową pozycję szkół artystycznych, stosunkowo niskie pozycje uniwersytetów i politechnik oraz słabe zainteresowanie studentami z zagranicy ze strony szkół niepublicznych. Artykuł kończy seria rekomendacji. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the evaluation of the studies offered by Polish leading academic institutions to foreign students and its influence on regional development. The following parameters are included: visibility in the digital space, student exchange statistics, employment of foreign professors, studies in foreign languages. The results indicate a strong position of major academic centers, high interest in medicine studies, a good international position of art schools, relatively low position of universities and polytechnics and a weak interest for foreign students among non-public schools. The paper concludes with a series of recommendations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ammon U., Ist Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache? Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen, de Gruyter, Berlin, New York 1998.
  2. Bossak J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
  3. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002.
  4. Jędraszko C., Łacina na co dzień, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987 (1968).
  5. Limański A., Sztefanycz D. (red.), Problemy zarządzania marketingowego w warunkach transformacji i integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Instytut Ekonomiki i Przedsiębiorczości w Ternopilu, Katowice-Ternopil 2003.
  6. Pawłowski A., Próba oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
  7. Pawłowski A., Konkurencyjność szkolnictwa akademickiego we Wrocławiu na polskim i europejskim rynku edukacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010.
  8. Szopik K., Innowacyjność przedsiębiorstw w aspekcie wzrostu konkurencyjności gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, 453 (8).
  9. Wallerstein I.M., Analiza systemów-światów, Dialog, Warszawa 2007.
  10. Wallerstein I.M., Europejski uniwersalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu