BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki
The Knowledge Based Economy and its Determinants
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 270-285, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Wiedza w organizacji, Organizacje uczące się
Knowledge-based economy, Knowledge management, Knowledge in organization, Learning organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę, rolę i znaczenie gospodarki opartej na wiedzy. Wskazano warunki, jakie muszą być spełnione, by GOW mogła powstać i rozwijać się. Wskazano na metody oceny GOW i omówiono wyznaczniki GOW. Wskazano na znaczenie zarządzania wiedzą w warunkach GOW. Przedstawiono orientację przedsiębiorstw na organizacyjne uczenie się oraz orientację na zarządzanie wiedzą. (abstrakt oryginalny)

The article presents the nature, role and the importance of the knowledge based economy. The conditions required for the creation and development of such a knowledge based economy were outlined in the paper. The methods of assessment of the knowledge based economy were presented and also the determinants of that economy were discussed. Moreover the meaning of knowledge management in the knowledge based economy was emphasized in the article. This paper also discussed the change in the orientation of enterprises towards learning enterprises and a growing interest in knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 2. Dale B.G., Cooper C.L., Willkinson A., Managing Quality&Human Resources, Blackwell, Oxford 1999.
 3. De Gues A.P, Planing as Learning, "Harvard Business Review" 1988, March- April.
 4. Drucker P.H., Zarządzanie w czasach burzliwych, AE Kraków, Czytelnik, Kraków 1995.
 5. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 6. Gajewski Ł., Presumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "e-mentor" 2009, nr 2 (29).
 7. Kleer J., Co to jest GOW [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, KBN Warszawa 2003.
 8. Kleer J., Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe [w:] GOW- wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, PWE, Warszawa 2009.
 9. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE Warszawa 1999.
 10. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 11. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006.
 12. Puczkowski B., Pomiar wiedzy w województwach, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", SGH, Warszawa 2009, nr 2(11).
 13. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, PWN, Warszawa 1999.
 14. Skrzypek A., Uwarunkowania kreatywności pracowników wiedzy w warunkach społeczeństwa wiedzy [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 15. Skrzypek E, Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
 16. Skrzypek E. (red.), Etyka w biznesie, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 17. Skrzypek E., Wycena wiedzy i kapitału intelektualnego i ich wpływ na efektywność organizacji [w:] Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara, Strategie informatyzacji i zarzadzania wiedzą, WNT, Warszawa 2004.
 18. Skrzypek E., Grela G., Knowledge-Based Economy Determinans - A Comparative Analysis of the Economics of Poland and Other EU Countries. MIC'06 Management Internationale Conference: Advancing Business and Management in Knowledge Based Society. 7th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska 2006, Slovenia 2006.
 19. Skrzypek E., Miejsce i znaczenie wiedzy w zrównoważonym rozwoju [w:] Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, red. J. Żuchowski, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2008.
 20. Skrzypek E. (red.), Kapitał intelektualny w organizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 21. Twarowski B., Zdolności adaptacyjne w kontekście innowacyjności polskich przedsiębiorstw [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2003.
 22. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu