BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim
Estimation of Selected Aspects of the Functioning Electronic Public Administration in the Podkarpackie Voivodship
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 286-298, wykr., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Systemy informatyczne, e-administracja
Public administration, Computer system, e-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny wybranych aspektów funkcjonowania e-administracji publicznej w Polsce, na przykładzie województwa podkarpackiego. Badaniami objęto wszystkie jednostki samorządowe województwa podkarpackiego oraz urzędy marszałkowskie i wojewódzkie w Polsce. Dane do analiz uzyskano poprzez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, tzw. e-maila. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom rozwoju e-administracji publicznej jest zróżnicowany, zdecydowanie lepszy w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich niż w gminnych jednostkach samorządowych. (abstrakt oryginalny)

Selected aspects of the public e-administration functioning are estimated in the article. The surveys covered all Marshall as well as Voivodship Offices in Poland and all self-governmental units of the Podkarpackie voivodship. Data for analysis were received per e-mail as well as aplication for public information filed per e-mail. The public e-administration development is different in different Offices. Better situation is in Marshall and Voivodship Offices than in Gminas (example of the Podkarpackie voivodship). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  2. Europejska Agenda Cyfrowa: program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Wprowadzenie i główne dokumenty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, listopad 2010.
  3. Filipowicz T., Czy e-PUAP zmieni administrację?, "Elektroniczna Administracja" 2008, nr 4.
  4. Grodzka D., E-administracja w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, "Infos" 2007, nr 18.
  5. Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną [w:] Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2008.
  6. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, 2010, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2010.
  7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU nr 112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu