BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołędziewski Łukasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
Tytuł
Systemy e-learningowe w działalności polskich przedsiębiorstw oraz ich wpływ na konkurencyjność
Integrated E-learning Systems in Polish Enterprises, the Influence on Their Competitiveness
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 312-318, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Systemy informatyczne, Systemy nauczania, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
e-learning, Computer system, Education systems, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie zintegrowanych systemów e-learningowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem jest już standardem w dużych korporacjach i nowoczesnych organizacjach. Wielość korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu pozwala menadżerom na jeszcze sprawniejsze zarządzanie nie tylko sferami dotyczącymi wiedzy czy ludzi, ale całego przedsiębiorstwa. Problemem wydaje się jednak nadal słaba znajomość polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie - niepełne wykorzystanie funkcjonalności systemu. Przedstawione wyniki badań pozwalają na scharakteryzowanie stanu wykorzystania zintegrowanych systemów e-learningowych przez polskie przedsiębiorstwa oraz nakreślenie nowego modelu adaptacji, jaki może być stosowany przez pionierów e-learningu. (abstrakt oryginalny)

It is already a standard to use the integrated e-learning systems for the management in large corporations and modern organizations. Multiplicity of benefits offered by the implementation of the system allows managers to run the business more efficiently. It concerns the spheres of knowledge and employees as well as the entire enterprise. The problem with the Polish entrepreneurs seems to be That they have still poor knowledge of the functionality of e-learning systems and they are not able to exploit them fully. The presented research results allow to the characterization of using the integrated e-learning systems by Polish companies and to outline a new enterprise e-learning adoption model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 2. Bury D., Inwestycje w kapitał intelektualny w nowoczesnym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod e-learningowych, FPiAKE, Warszawa 2005.
 3. Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 4. Kępińska-Jakubiec A., Majewski S., Efektywność systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "e-mentor" 2009, nr 2(29).
 5. Kisielnicki J., Sobolewska O., E-learning as a Strategy of Acquiring a Company's Intellectual Capital, "IJELLO" 2010, nr 6.
 6. Kunasz M., Ocena efektywności szkoleń w przedsiębiorstwie w świetle przeprowadzonych badań, "Studia i Materiały" 2006, nr 1(3).
 7. Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 8. Peters T., Waterman R., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, MEDIUM, Czarnów 2000.
 9. Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Sveiby K., The Invisible Balance Sheet: Key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm 1998.
 11. www.trainingindustry.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu