BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Appelt Katarzyna
Tytuł
Model wyceny giełdowej opcji kupna według Fishera Blacka i Myrona Scholesa - założenia i analiza wrażliwości
The Model of Estimating a Stock Exchange Option of Purchasing According to Fisher Black and Myron Scholes - Assumptions and Analysis of Sensitivity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 47, s. 168-182, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Opcja kupna, Wycena opcji, Wycena, Ceny akcji, Wycena akcji, Inwestycje, Analiza finansowa
Call options, Options pricing, Valuation, Shares prices, Equity valuation, Investment, Financial analysis
Uwagi
summ.
Black Fisher, Scholes Myron
Abstrakt
Model Blacka-Scholesa, pozwalający na oszacowanie ceny prostej opcji kupna w warunkach równowagi rynkowej, należy do największych osiągnięć ekonomii finansowej. O doniosłości tego odkrycia świadczy uniwersalny charakter modelu, fakt powszechnego wykorzystywania formuły wyceny B-S w praktyce życia gospodarczego oraz rola modelu wyceny B-S w rozwoju rynków finansowych. Celem poniższego opracowania jest próba wyjaśnienia tego, co kryje się za formułą wyceny prostej opcji kupna. Część pierwsza artykułu charakteryzuje założenia modelu B-S ze szczególnym uwzględnieniem procesów oddających dynamikę cen akcji. W części drugiej wyjaśniono koncepcję portfela arbitrażowego oraz dokonano opisu wyprowadzenia cząstkowego równania różniczkowego B-S. Część trzecia zawiera analizę wrażliwości modelu B-S. (fragment tekstu)

The price of simple call option estimates formula was derived by Fisher Black and Myron Scholes in 1973 and today it is considered to belong to the most important accomplishments of the financial economics. The article undertakes an attempt to explain the concept underlying the model. Part one characterizes its main assumptions. Part two presents and explains equation of zero-beta (hedged) portfolio. It also describes the process which led to derivation of Black-Scholes differential equation. Part three constitutes the Greek letters which measure sensitiveness of call option to variables influencing its price. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird A.J., Rynek opcji, Strategie inwestycyjne i analiza finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Baumol W., Maekiel B., Quandt R., The Valuation of Convertible Securities; "Quaterly Journal of Economics" February 1996, No. 80.
 3. Baxter M., Rennie A., Financial Calculus, Cambrigde University Press 1996.
 4. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" May-June 1973, No. 81.
 5. Black F., How we Come up with the Option Formula, "Journal of Portfolio Management" 1989, No. 15.
 6. Black F., Fact and Fantasy in the Use of Options, "Financial Analysts Journal", 1975 July - August.
 7. Bronsztejn L.N., Siemiendiajew, Matematyka Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1968.
 8. Chance D., An Introduction to Derivatives, Fort Worth: The Dryden Press, 1995.
 9. Chen A., A Model of Warrant Pricing in a Dynamic Market, "Journal of Finance" 25 December 1970.
 10. Cutler D.M., Poterba J.M., Summers L.H., What Moves Stock Prices?, "The Journal of Portfolio Management", Spring 1989.
 11. Fama E., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business", January 1965.
 12. Fouque J.P, Pananicolaou G., Sircar K.R., Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility, Cambridge University Press.
 13. Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, K. E. LIBER, Warszawa 1998.
 14. Haug E.G., A Complete Guide to Option Pricing Formulas, New York: McGrawHill 1998.
 15. Hull C.J., Kontrakty terminowe i opcje, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1997.
 16. Hull C.J., Options, Futures and other Derivatives, Upper Saddle River, New York: Prentice Hall 2000.
 17. Krzyśko M., Wykłady z teorii prawdopodobieństwa, WNT, 2000.
 18. Merton R., Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science" Spring 1973, No. 4.
 19. Merton R.C., Applications of Option-Pricing Theory: Twenty-Five Rears Later, "Amerian Economic Review", June 1998.
 20. Pliska R.S., Intruduction to Mathematical Finance, Discrete Time Models 1997.
 21. Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, PWN, Warszawa 2000.
 22. Puławski, Innowacje na światowych giełdach terminowych, Warszawa: SGPiS, 1991.
 23. Ritchen M., Derivative Markets: Theory, Strategy and Applications, Harper Collins College Publishers, New York 1996.
 24. Rosenblatt M., Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa 1967.
 25. Rozanow J.A., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1974.
 26. Samuelson P., Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, "Industrial Management Review" 1965, No. 6.
 27. Scholes M.S., Derivatives in a Dynamic Environment, "American Economic Review", June 1998.
 28. Sharpe W., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" September, Vol. 19, Issue 3.
 29. Smith C., Option Pricing: A Review, "Journal of Financial Economics" Jan-March 1976 No. 3.
 30. Smithson C.W., Smith C.W., Wilford S.D., Zarządzanie ryzykiem finansowym: instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 31. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynkowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu