BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Henryk (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wybrane zagadnienia mierzalności przestrzeni medialnej
Selected Issues of the Measurability of the Media
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 23, s. 319-342, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Postęp technologiczny, Media, Media informacyjne, Środki masowego przekazu, Multimedia, Zachowania społeczne
Technological progress, Media, Information media, Mass media, Multimedia, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie e-społeczeństwa przestrzeń medialna odgrywa wielką rolę. Nierzadko zdarza się, że kreuje wręcz ona rzeczywistość. Medialne informacje kształtują w nas sposób postrzegania świata realnego wraz z wyobrażeniami zjawisk, faktów. Postęp technologiczny połączył ze sobą różne formy przekazów czyniąc z nich podstawowe źródło zdobywania wiedzy, rozrywki. Media masowe i multimedia silne oddziałują na ludzi, a w wyniku tego powstaje sytuacja ich niekontrolowanego wpływu na postawy, zachowania, emocje ludzi. (abstrakt oryginalny)

In the electronic era, the media plays a big role. It is not uncommon for it to create reality. The media's information shapes our perception of the real world along with representations of phenomena, facts. Technological progress has brought together various forms of communication, making them the primary source of acquiring knowledge, entertainment. Mass media and multimedia strongly influence people, the result of which is the media's uncontrolled influence on the attitudes, behavior and emotions of people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brillouin L., Nauka a teoria informacji, PWN, Warszawa 1969.
 2. Bujakiewicz-Korońska R., O przemianach energii i informacji w strukturach dyssypatywnych, Warszawa 2000.
 3. Dąbrowski A., O teorii informacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 4. Dobek-Ostrowska A., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Couffignal L.P., L'analyse mecanique (1938) [za:] Mały słownik cybernetyczny, red. M. Kempisty (1973), Wiedza Powszechna, Warszawa 1938.
 6. Gałuszkow W.M., Wstęp do cybernetyki (1967) [w:] Mały słownik cybernetyczny, red. M. Kempisty (1973), Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
 7. Gelernter D., Mechaniczne piękno. Kryteria estetyczne w informatyce, Warszawa 1999.
 8. Greniewski H., Elementy cybernetyki sposobem niematematycznym wyłożone, PWN, Warszawa 1959.
 9. Greniewski H., Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa 1967.
 10. Hartley R. V. I , Transmission of Information, ‟Bell System Technical Journal", July 1928.
 11. Jankowski M.P., Pojecie informacji, ilość informacji, maszyny informacyjne, seminarium Prof. dr hab. J. Pelca, Instytut Fizyki UW, 22 lutego 2008.
 12. Kempisty M. (red.), Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 13. Kempisty M., Pamięć skojarzeniowa. Model cybernetyczny, PWN, Warszawa 1968.
 14. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
 15. Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 16. Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966.
 17. Müller J., Informacja w cybernetyce. Informatyka, Wydawnictwo MON 1974.
 18. Niedzielska E. (red.), Informatyka. Poradnik dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1977.
 19. Poster M., Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere 2010.
 20. Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, Reprinted with corrections from "The Bell System Technical Journal", Vol. 27, p. 379-423, 623-656, July, October 1948.
 21. Sobczak W., Elementy teorii informacji, Ω Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 22. Trzecińska-Schnaider I., Odpowiedzialność w świetle logiki, Kraków 2011.
 23. Wiener N., Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, polskie wydanie 1971, PWN, Warszawa 1948.
 24. http://www.przk.pl/nr/media/imperia_atakuja.html
 25. http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/09-2006/02.htm
 26. http://www.gold.ac.uk/difference/papers/poster.html
 27. http://www.wiw.pl/biologia/genetyka/JezykGenow/Esej.asp?base=r&cp=1&ce=11
 28. http://biologia.biz.pl/dna-jako-nosnik-informacji-genetycznej_884.html
 29. http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://en.wikipedia.org /wiki/Fisher information
 30. http://www.chemia.uj.edu.pl/~zcht/mgrfiles/2008-desilva.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu