BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noworól Kamilla (Noworol Konsulting)
Tytuł
Paradygmat partycypacji publicznej a innowacyjność w prowadzeniu spraw publicznych
Paradigm for Public Participation and Innovativeness in Conducting Public Affairs
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 51-61, rys., bibliogr. 15 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Innowacyjność, Sektor publiczny
Public governance, Innovative character, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest znaczenie paradygmatu partycypacji publicznej dla innowacyjności sektora publicznego. Wskazuje się na współczesne szerokie rozumienie innowacji sektora publicznego oraz na rolę, którą może odegrać proces partycypacji publicznej w kreowaniu środowiska innowacyjnego i kultury innowacji sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on the importance of a public participation process as a factor creating innovations within the public sector. According to the presented paradigm (by J.E. Innes and D.E. Booher), public participation is strictly connected with the diffusion of knowledge, including community / citizen knowledge. Based on self-organized nets, this new collaborative and deliberative model of relations within the public sector, allows the inclusion of a whole range of participants (stakeholders) and views. It is essential to improve a capacity of change in the public sector. That capacity is very important for generating public innovation and efficiency. The specificity of a public organization determines particular ways of inter- and inside-organizational relations, especially because of the open membership and stake-holders' factors. From this point of view, public participation is the crucial process, permit-ting us to take advantage of the community/public knowledge. Public participation helps to enhance public management in an innovative way (for example to generate administrative, service, and organizational novelties, and then to change the way, public organizations work and delivers services, etc.). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlee T., (2003), The Tao of Democracy, Using Co-Intelligence to Create a World that Works for All, The Writers' Collective.
 2. Halvorsen T., Hauknes J., Miles I., Røste R., (2005), On the differences between public and private sector innovation, Publin Report No. D9, NIFU STEP, Oslo.
 3. Hess M., Adams D., (2007), Innovation in Public Management: The role and function of community knowledge, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(1).
 4. Innes J.E., Booher D.E., Public Participation in Planning: New Strategies for the 21st Century, Working Paper 2000-07, University of California, Berkeley.
 5. Jewtuchowicz A., (2005), Innowacyjność [w:] Matusiak K. red., Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Kamarck E.C., (2003), Government Innovation around the World, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation John F. Kennedy School of Government Harvard University.
 7. Kożuch B., (2005), Specyficzne cechy organizacji publicznej, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 8. Matusiak K., (2005), (red.), Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 9. Niedzielski P., (2005), Innowacje w usługach, [w:] Matusiak K. red., Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Niedzielski P., (2005), Innowacyjne środowisko przedsiębiorczości, [w:] Matusiak K. red., Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Stawasz E., (2005), Innowacje, [w:] Matusiak K. red., Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Walters J., (2001), Understanding Innovation, The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government.
 13. Atlee T., (2003), Designing Multi-Process Public Participation Programs. What do we need to know to design multi-process public participation programs?, The Co-Intelligence Institute, dok. elekt. na stronie: http://www.co-intelligence.org
 14. Bason Ch., (2010), Use co-creation to drive public sector innovation, Innovation Management, dok. elekt. na stronie: http://www.innovationmanagement.se/2010/10/04/use-co-creation-to-drive-public-sector-innovation/
 15. Czekaj J., Jabłoński M., (2007), Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się, 2007, dok. elekt. na stronie: http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt10/15.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu