BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśnicki Bogusz (Maritime University in Szczecin, Poland), Wolnowska Anna (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
The Systems of Automatic Weight Control of Vehicles in the Road and Rail Transport in Poland
Systemy automatycznej kontroli wagowej pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce
Źródło
LogForum, 2011, vol. 7, nr 3, s. 25-33, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Transport drogowy, Transport kolejowy
Control, Road transport, Railway transport
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Stan dróg w Polsce pomimo trwających prac remontowych jest w dalszym ciągu niezadawalający. Jedną z przyczyn jest nadmierne zużycie nawierzchni spowodowane przeciążonymi pojazdami. Problem ten dotyczy także transportu kolejowego, choć w dużo mniejszym zakresie. Jednym z rozwiązań systemowych może być automatyczna kontrola pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł podaje uwarunkowania prawne i organizacyjne kontroli nienormatywnych pojazdów w Polsce. Scharakteryzowano obecnie stosowane praktyki ważenia pojazdów drogowych, oparte na technologiach pomiarów statycznych. Opisano istniejące możliwości zastosowania technologii automatycznego ważenia dynamicznego, określane, jako systemy WiM (Weigh in Motion). Scharakteryzowano technologie pomiaru i stanowiska pomiarowe w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł kończą autorskie wnioski wskazujące kierunki i sposoby udoskonalania systemów kontroli wagowej pojazdów. (abstrakt oryginalny)

Condition of roads in Poland, despite the on-going modernisation works is still unsatisfactory. One reason is the excessive wear caused by overloaded vehicles. This problem also applies to rail transport, although to a much lesser extent. One solution may be the system of automatic weight control of road and rail vehicles. The article describes the legal and organizational conditions of oversize vehicles inspection in Poland. Characterized current practices weighing road vehicles, based on measurements of static technology. The article includes the description of the existing applications of the automatic dynamic weighing technology, known as systems WIM (Weigh in Motion). Additionally, the weighing technology and construction of weighing stands in road and rail are characterized. The article ends with authors' conclusions indicating the direction and ways of improving the weighing control systems for vehicles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chatterjee P., Obrien E., Yingyan Li, Gonza'lez A., 2006, Wavelet domain analysis for identification of vehicle axles from bridge measurements, Computers and Structures 84, 1792-1801.
 2. Doupal E., 2010, The technology of Kistler quartz detectors, the Seminar ITS Poland the " Intelligent system vehicle weight preselection", April 13-14th , Wrocław.
 3. Grünbaun P., Moser Ch., 2008, Dynamometric appliance for determination of load pressure on rails, European Patent Bulletyn Biuletyn 2008/24, EP 1584536 B1.
 4. http:/www.tens.pl, [24.10.2010].
 5. http:/www.schenckprocess.pl/wagi/wagi-kolejowe, [24.10.2010].
 6. Ie-3 technical maintenance directives for equipment used for detection of the rail rolling stock emergencies e PKP Polish Railways S.A., Warsaw 2005.
 7. Instruction on special shipment carriage Ir-10, PLK S.A., Warsaw 2004.
 8. Karoumi R., Wiberg J., Liljencrantza., 2005, Monitoring Traffic loads and dynamic effects using an instrumented railway bridge, Engineering Structures, 27:1813-1819.
 9. Karp W., The system of preselective weighing in motion on the example of Wola dębińska, The IPS Poland Seminar the "Intelligent system of vehicle weight preselection ", April 13-14th, 2010, Wrocław.
 10. Sekuła K., Kołakowski P., Sala D.: The system of monitoring and identification of dynamic load pressures in rail transport, Seminar XV : Nondestructive materials research Zakopane, March 10-13th, 2009.
 11. The Council Directive 96/53/WE of July 25th 1996 establishing maximum permissible dimensions for some road vehicles travelling on the EU territory in domestic and international traffic as well as maximum permissible loads in international traffic, Official Journal of European Communities L 235/59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu