BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwek Adam (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Nowe media wehikułem czasu : polsko- i angielskojęzyczne projekty internetowe wspierające szkolną edukację historyczną
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 22, s. 280-291, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Historia, Informatyka, Internet, Edukacja
History, Information science, Internet, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet w dzisiejszych czasach powinien być istotną częścią procesu edukacji historycznej. To właśnie tam znajdują się nie tylko źródła historyczne (zdjęcia dokumenty, obrazy, filmy), ale także wiele gier aktywizujących, mogących wspierać nauczanie o przeszłości. W Polsce wiele stron edukacyjnych nie jest przygotowanych do użytkowania przez młodych ludzi. Bardzo często zarówno treść, jak i forma są skomplikowane (lub z wieloma błędami). W Wielkiej Brytanii odnotowujemy wiele modelowych propozycji dla polskiej internetowej edukacji historycznej. Jedną z nich mogą być strony BBC, na których miody człowiek podczas gier, opowiadań i wielu innych możliwości może być zainteresowany odkrywaniem przeszłości.(abstrakt oryginalny)

Internet should be important part of history education. There we have not only historical sources (pictures, documents, paintings, films) but lot of possibilities of activity games, which can support learning about past. In Poland many-education website aren't ready to be using by young people. Very often form and substance are so complicated (or with a lots of mistakes). In Great Britain we can observe lots of model proposal for polish history internet education - for example from BBC website young people can discover past in games, histories and lots of others possibilities which are attuned for young surfers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Batok S., Internetowe strony historyczne w edukacji medialnej, [w:] J. Rulka, B. Tanowska (red.), Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, wydawnictwo AB, Bydgoszcz 2002.
 2. Bednarzak-Libera M., Wpływ mediów na edukację dziecka, [w:] J. Rulka, B. Tanowska (red.), Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, wydawnictwo AB, Bydgoszcz 2002.
 3. Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski Padł, "Uczyć łatwiej. Wydawnictwo Szkolne PWN" 2011, nr 2.
 4. Dawley L., The Tools for Successful Online Teaching, Londyn, Information Science Publishing (an imprint of Idea Group Inc.), 2007.
 5. Lyons J. F., Teaching History Online, Nowy Jork, Routledge 2009.
 6. Osiński Z., Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej, [w:] R.T. Prinke (red.), Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
 7. Osiński Z., Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z formowania się społeczeństwa informacyjnego, [w:] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, (red.) L. Kudła, Cz. Nowarski, Wydawnictwo UPKEN, Kraków 2008.
 8. Piwek A., Inaczej spojrzeć na dzieje najnowsze, "Oblicza Edukacji" 2010, nr 4.
 9. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, t.1, Świat Książki, Warszawa 2003.
 10. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007.
 11. http://en.popieluszko.pl/, stan na dzień 1 marca 2011 r.
 12. http://janekwisniewskipadl.pl/janek, stan na dzień 1 marca 2011 r.
 13. http://www.1wrzesnia39.pl/, stan na dzień 1 marca 2011 r.
 14. http://www.bbc.co.uk/schools/famouspeople/, stan na 2 marca 2011 r.
 15. http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history, stan na 2 marca 2011 r.
 16. http://www.gra.dsh.waw.pl/regulamin.php, stan na dzień 1 marca 2011 r.
 17. http://xj.popieluszko.pl/, stan na dzień 1 marca 2011 r.
 18. www.kula.gov.pl, stan na dzień 2 marca 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu