BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz-Lech Agata (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Forecasting of Demand for Direct Production Materials as the Element of Supply Logistics of Thermal Power Plants
Prognozowanie popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne jako element logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych
Źródło
LogForum, 2011, vol. 7, nr 2, s. 51-61, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Prognozowanie, Informacja, Zarządzanie zapasami, Metody prognozowania
Inventories, Forecasting, Information, Inventory management, Forecasting methods
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na problemy związane z procesem prognozowania realizowanym w ramach logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych. W części teoretycznej skoncentrowano się na znaczeniu prognozowania zapasów surowcowych w elektrowniach oraz jakości decyzji logistycznych determinowanych wartością użytkową danych pozyskiwanych, gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych w ramach systemu logistycznego. W części praktycznej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w jednej z elektrowni cieplnych Południowej Polski i dotyczących prognozowania popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne. (abstrakt oryginalny)

The paper highlights the problems associated with the process of forecasting realized within the supply logistics in thermal power plants. The theoretical part focuses on the importance of forecasting of inventories of raw materials in thermal power plants and the quality of logistics decisions determined by utilitarian value of data obtained, stored, processed and transmitted within the logistic system. The practical part presents the results of studies conducted in one of the thermal power plants in the south of Poland and the results of forecasting of the demand for the materials directly used in manufacturing process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski L., 2004, Problemy przetwarzania informacji logistycznych w zintegrowanych systemach produkcyjnych, w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Materiały VII Konferencji Logistyki Stosowanej - Total Logistic Management, Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków.
 2. Cebrowska T. (red. nauk.), 2005, Rachunkowość finansowa i podatkowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Cieślak M. (red. nauk.), 2005, Prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Gruszczyński M., Podgórska M. (red. nauk.), 2004, Ekonometria. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Jetzke S., 2007, Grundlagen der modernen Logistik. Danser Verlag, München.
 6. Krzyżaniak S., 2002, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Biblioteka Logistyka, Poznań
 7. Kufel T., 2011, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Maddala G.S., 2006, Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Sarjusz-Wolski Z., 2000, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz., 2003, Logistyka w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Syntetos A.A., Babai M.Z., Davies J., Stephenson D., 2010, Forecasting and stock control: A study in a wholesaling context. International Journal of Production Economics 127, s. 103-111.
 12. Syntetos A.A., Boylan J.E., 2010, On the variance of intermittent demand estimates. International Journal of Production Economics 128, s. 546-555.
 13. Tempelmeier H., 2000, Produktion und Logistik. Springer-Verlag, Berlin.
 14. Twaróg J., 2003, Koszty logistyki przedsiębiorstw. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Wallström P., Segerstedt A., 2010, Evaluation of forecasting error measurements and techniques for intermittent demand. International Journal of Production Economics 128, s. 625-636.
 16. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2004, Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu