BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulik-Górecka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Determinanty stosowania rachunkowości zabezpieczeń na przykładzie spółek WIG20
The Key Determinants of Hedge Accounting Based on WIG20 Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 82, s. 161-176, tab.
Tytuł własny numeru
Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Wynik finansowy
Hedge against changes in exchange rates, Warsaw Stock Exchange Index, Financial statements of listed companies, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem rachunkowości zabezpieczeń jest unikanie znaczących fluktuacji wyniku finansowego prezentowanego pomiędzy okresami bilansowymi, poprzez uzyskanie symetrycznych i znoszących się wzajemnie zmian w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej (fragment tekstu)

Hedge accounting is currently the field of particular interest of companies and legislators all over the world. The recession, which global economy has experienced recently, caused increased interest of risk hedging possibilities. The hedges can cause different consequences in annual financial statements. In the paper there have been presented key issues and legal requirements of hedge accounting. In order to describe key determinants of hedge accounting implementing, the financial statements of WIG 20 companies have been analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Nowak: Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa. W: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2010, s. 15.
  2. P. Woźniak, R. Seredyński: Rachunkowość zabezpieczeń. ODiDK, Gdańsk 2010, s. 23
  3. K. Gierusz: Istota rachunkowości zabezpieczeń. "Accountica" 2005, nr 5.
  4. J. Grzywacz: Finansowe instrumenty pochodne. SGH, Warszawa 2009, s. 56.
  5. K. Gierusz: Kierunki wykorzystania oraz przyczyny zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń "Accountica" 2009, nr 7, s. 4.
  6. P. Czajor: Instrumenty finansowe. W: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Tom I. Red. E. Walińska. Dom Wydawniczy ABC - Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu