BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leja Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 187-198, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie inżynierów, Kształcenie menedżerów, Umiejętności pracownicze, Umiejętności kierownicze, Kompetencje, Zarządzanie, Etyka biznesu
Higher education, Education of engineers, Managers training, Employee skills, Management skills, Competences, Management, Business ethics
Firma/Organizacja
Politechnika Gdańska
Abstrakt
Podstawowym argumentem przemawiającym za utworzeniem studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie było założenie, iż jego absolwenci wypełnią lukę pomiędzy inżynierami, którym brakuje przygotowania menedżerskiego i menedżerami nierozumiejącymi języka współczesnej techniki. Program studiów, historycznie ujmując, najpierw 5-letnich jednolitych magistersko-inżynierskich, później prowadzonych w systemie Y, a następnie pierwszego stopnia studiów dwustopniowych kierunku Zarządzanie, zawierał około 50% godzin przedmiotów technicznych.(...) Drugim argumentem przemawiającym za uruchomieniem studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie był zamiar czytelnego wyróżnienia oferty wydziału spośród wielu innych propozycji studiów na kierunku Zarządzanie i marketing (obecnie Zarządzanie). Trzecim, choć niemniej ważnym powodem były sygnały płynące z rynku, potwierdzające wyraźne kłopoty w znalezieniu wspólnego języka przez kadrę inżynierską i menedżerów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L.Krzyżanowski : Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 2. Doskonałe szanse wszechstronnych inżynierów. "Zarządzanie na świecie" 2003, nr 3.
 3. Standardy kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie inzynierskie. Studia I stopnia. Materiał niepublikowany.
 4. P.Orlik: Albert Schweitzer wobec obojętności. W : Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny. Red. R.Stelcer. T. 3. Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki. Akademia Medyczna, Poznań 2008.
 5. E.Hope: Etyka - komu to potrzebne, o konieczności dyskursu etycznego w organizacjach, artykuł przygotowany na konferencję pt. "Inżynieria Zarządzania i Inżynierowie Zarządzania w Praktyce Gospodarczej Przedsiębiorstw i Instytucji" organizowaną przez ORGMASZ w listopadzie 2011 r.
 6. http://www.zie.pg.gda.pl (dostęp: 30.05.2011).
 7. http://www.zie.pg.gda.pl/pliki/do_pobrania/Raportbadania_studentow_wersja_skrocona.pdf (dostęp: 15.05.2011).
 8. E.Hope: Opis efektów i treści kształcenia przedmiotu. "Etyka biznesu", materiał niepublikowany.
 9. M.E.Porter, M.Kramer: Strategia a społeczeństwo : społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej. "Harvard Business Review Polska" 2007, czerwiec.
 10. K.Blanchard, N.V.Peale: Etyka biznesu. Studio Emka, Warszawa 2008.
 11. Raport Absolwent Politechniki Gdańskiej. Badania pilotażowe przeprowadzone w 2010 r., materiał niepublikowany.
 12. M.E.Kramer, M.R.Kramer: Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. "Harvard Business Review Polska" 2011, maj.
 13. D.J.Rowley, H.D.Lujan, M.G.Dolence: Strategic Change in Colleges and Universities. Planning to Survive and Prosper. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu