BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piosik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ewaluacja programów studiów na poziomie wydziałowym i instytucjonalnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 199-209, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Jakość kształcenia, Programy studiów
Higher education, Economic education, Quality education, Higher education curriculum
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstrakt
Analiza podstawowych uwarunkowań funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości uczelni wyższej wskazuje na bardzo istotną funkcję procesów ewaluacji nowych oraz (walidacji) kontynuowanych programów studiów. Zgodnie z podstawowymi dokumentami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area), już w deklaracji bolońskiej ministrowie krajów członkowskich właściwi ds. szkolnictwa wyższego zwrócili uwagę na fakt, iż zgodnie z zasadą autonomii instytucjonalnej podstawowa odpowiedzialność za zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym spoczywa na każdej z instytucji realizującej programy akademickie i fakt ten stanowi podstawę rzeczywistej odpowiedzialności instytucji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf (dostęp: 20.05.2011).
  2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2009), European Association for Quality Assurance in Higher Education, http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf, EQUIS Standards & criteria.
  3. EQUIS Standards & criteria (2011); http://www.efmd.org/images/stories/emfd/EQUIS/equis%20standards%20%20criteria%20-%20jan%202011.pdf (dostęp: 20.05.2011).
  4. M.Próchnicka, T.Saryusz-Wolski, A.Kraśniewski: Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia. W : Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzdzie poprawy jakości kształcenia", Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.3., 2011. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf (dostęp: 15.04.2011).
  5. Polityka Dydaktyczna Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego w Katowicach w zakresie studiów licencjackich i magisterskich (2007). Załącznik do uchwały Senatu nr 33/2006/2007.
  6. Zarządzenie nr 43/09 Rektora AE.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu