BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Postawy kadr sprzyjające synergii jako uwarunkowanie innowacyjności organizacji
Staff Attitudes Favoring Synergy as the Determinant of an Organization's Innovativeness
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 2, s. 62-72, rys., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Kadry, Współpraca, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Synergia, Badania ankietowe
Department of human resources, Cooperation, Innovations, Enterprise innovation, Synergy, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Traktując kapitał społeczny, w tym i ludzki, jako podstawowy czynnik dla rozwoju innowacyjności, wskazano na potrzebę budowania pozytywnych postaw kadr opartych na kreatywności i zaangażowaniu, sprzyjających zjawisku synergii. Stwierdzono, że postawy, jako jeden z trzech komponentów kompetencji kadr, uzyskały najniższą średnią wartość w stosunku do wiedzy i umiejętności. Postawy, głównie satysfakcja, kreatywność i akceptacja; sprzyjające synergii są kluczem do zwiększania zdolności (możliwości) organizacji do podejmowania ryzyka w zakresie przejawiania działań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The cornerstone of the competitiveness of a contemporary organization is not only its ability to survive in risky and uncertain circumstances but, first of all, its capability to develop. It is therefore necessary to become innovative in technological and organizational aspects, however, innovation on the human resources, side is crucial. Having emphasized the importance of human resources in the creation and implementation of innovation as well as its success, the question is how to build interactions within an innovation process, requiring co-operation and synchronization of different actions. Lack of staff competences often makes it more difficult. Therefore, constant improvement and development of knowledge, skills and attitudes in the area of building social capital be come more and more important. With social and human capital classified as the key innovation factor, this article stresses the necessity to build positive staff attitudes based on creativity and involvement, favoring synergy. It has been concluded that attitudes - as one of the three components of staff competences - have been rated lowest compared to knowledge and skills. Attitudes favoring synergy, including mainly satisfaction, creativity and acceptance are crucial for increasing of the organization's capability to undertake the risk of innovative actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipowicz G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
  3. Guca S., (2010), Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków.
  4. Jasińska M., (2010), Kreatywność kadr, jako implikacja zrównoważonego rozwoju organizacji, [w:] Kardas J., Jasińska M., Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
  5. Jasińska M., (2010), Psychospołeczne mechanizmy minimalizowania oporu pracowników wobec zmian w organizacji - wybrane zagadnienia, [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L., Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wyd. AGH, Kraków.
  6. Masłyk-Musiał E., (2010), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Jędrych E., Lędzion J.P. (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Perfomance Improvement, Wyd. Media Press, Łódź.
  7. Pawłowska E., Sitko-Lutek A., (2008), Kształtowanie kapitału społecznego w organizacji, [w:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS, Lublin.
  8. Prahalad C.K., Krishnan M.S., (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
  9. Sitko-Lutek A., (2008), Istota i cechy kompetencji organizacji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T., Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Wyd. Difin, Warszawa.
  10. Trompenaars F., (2010), Kultura innowacji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu