BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland), Hadas Łukasz (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Production System Virus Analysis Tool (Psva) - Problems Identification and Analysis Framework - Case Study
Wirusowa analiza systemu produkcyjnego (psva) - zakres identyfikacji i analizy problemów - studium przypadku
Źródło
LogForum, 2011, vol. 7, nr 1, s. 1-14, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Produkcja, Przemysł maszynowy
Case study, Production, Engineering industry
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Tło badań: Identyfikacja i analiza problemów występujących w złożonych systemach produkcyjnych branży budowy maszyn jest niewątpliwie bardzo ważnym etapem w procesie poprawy ich efektywności funkcjonowania. Efektywny system produkcyjny, jest postrzegany jako jeden z głównych elementów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych jak również łańcucha dostaw, którego ogniwem jest to przedsiębiorstwo. W związku w tym podejmują one permanentne działania korygujące obecny stan. Proces usprawniania systemu produkcyjnego jest z reguły skomplikowany i trudny. Heterogeniczność oraz różnorodność problemów występujących w systemach produkcyjnych przedsiębiorstw potęguje trudności z identyfikacją kluczowych problemów, które determinują efektywność całego systemu. Metody: Na podstawie doświadczeń w usprawnianiu systemów produkcyjnych branży budowy maszyn oraz analizy znanych w literaturze przedmiotu narzędzi identyfikacji problemów (m.in. takich jak: model ASIS, diagram Ishikawy (tzw. "rybich ości", diagramu stanu obecnego, metody FMEA czy diagramu przyczynowo-skutkowego) autorzy artykułu zaproponowali własne złożone narzędzie identyfikacji i analizy problemów nazwane Wirusową Analizą Systemu Produkcyjnego (ang. Production System Virus Analysis - PSVA). Rezultaty: Model został z powodzeniem użyty w ramach realizacji prac usprawniających system produkcyjny jednego z największych polskich producentów z branży budowy maszyn, przyczyniając się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie jego potencjału. W artykule autorzy przedstawili ramową metodykę zastosowania opracowanego narzędzia a w części praktycznej przytoczyli studium przypadku jego użycia w rzeczywistych warunkach biznesowych. Konkluzja: Każda organizacja musi używać odpowiedniej kombinacji narzędzi, metod i technik identyfikacji i analizy własnych problemów w procesie doskonalenia efektywności działania. Doświadczenia autorów wskazują, że odpowiednie narzędzie pozwalające na: identyfikacji problemów źródłowych i pośrednich oraz objawów znacznie usprawnia długotrwały proces przebudowy systemów produkcyjno-logistycznych. Pomocnym narzędziem identyfikującym i analizującym te problemy może być opisana na łamach tego artykułu Wirusowa Analiza Systemu Produkcyjnego będąca swoistą hybrydą znanych z literatury rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Background: Identification and analysis of problems occurring in complex machine-building company production systems is a very crucial stage in the process of improving these systems. Effective production systems nowadays are a key to the success for this type of companies. Material and methods: On the basis of production system problem identification and analysis tools known from the subject literature (among others ASIS model, Ishikava (fishbone) diagrams, impact wheels, current reality tree, risk assessment mapping tools (FMEA), cause and effect diagrams) the authors of this paper proposed their author's identification and analysis framework of problems occurring in machine-building enterprise production systems. The proposed tool is a specific hybrid of solutions known from the literature. The model has been developed and verified in a running business conditions. Results: Author's tool has been successfully used within the frames of a project aimed at improving the production system of one of the Polish biggest machine building's sector manufacturer. Problem identification and analysis framework of production systems in machine-building companies developed within this project has been called Production System Virus Analysis (PSVA) for the reason of results presentation specific character. In this paper basic assumptions and methodology of the tool developed by the Authors have been included. Additionally, in the practical part the Authors present an example of PSVA adoption for problem identification and analysis in the production system of one of the Polish biggest machines building company. Conclusions: Every organization needs to use a proper combination and selection tools, methodologies and techniques for identification and analysis of their own problems on the path to implementation of improvements. The authors experience show that the appropriate tool: able to identifying core problems, indirect causes and symptoms, significantly improve the efficiency of long-term process of rebuilding production and logistics systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmeilewski, T.C., and D.F. Dansereau, 1998, Enhancing the recall of text: Knowledge mapping training promotes implicit transfer, Journal of Educational Psychology, 90 (3), 407-413.
 2. Cochran, J.K., Kaylani, H.A., 2008, Optimal design of a hybrid push/pull serial manufacturing system with multiple part types, International Journal of Production Research, 46 (4), 949- 965.
 3. Enarsson, L., 1998, Evaluation of suppliers: How to consider the environment, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28 (1), 5-17.
 4. Franceschini, F., and M. Galetto, 2001, A new approach for evaluation of risk priorities of failure modes in FMEA, International Journal of Production Research, 39 (13), 2991- 3001.
 5. Goldratt, E.M., 1994, It's Not Luck, North River Press Publishing Corporation, Croton-on-Hudson, New York.
 6. Hays, J.M., and A.V. Hill, 2001, A preliminary investigation of the relationships between employee motivation/vision, service learning, and perceived service quality, Journal of Operations Management, 19 (3), 335-349.
 7. Hodgkinson, G.P., A.E. Tomes, and J. Padmore, 1996, Using consumer's perceptions for the cognitive analysis of corporate-level competitive structures, Journal of Strategic Marketing, 4 (1), 1-21.
 8. Jetter, J.J., J.R. Forte, and R. Rubenstein, 2001, Fault tree analysis for exposure to refrigerants used for automotive air conditioning in the United States, Risk Analysis: An International Journal, 21 (1), 157-171.
 9. Kelley, D.L., 2000, More new twists on traditional quality tools and techniques, Journal for Quality & Participation, 23 (4), 30-31.
 10. Kumar, A., 2000, Analyzing system safety, Pollution Engineering, 32 (6), 46-49.
 11. Noreen, E., Smith D. and Mackey J.T., 1995, The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting. NJ: The IMA Foundation tor Applied Research,
 12. Pande, P.S., and L. Holpp, 2001, What Is Six Sigma? McGraw-Hill Trade.
 13. Umble, M., Umble, E., Murakami, S., 2006, Implementing theory of constraints in a traditional Japanese manufacturing environment: The case of Hitachi Tool Engineering, International Journal of Production Research 44 (10), 1863-1880.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu