BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics), Stajniak Maciej (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Optimisation of Transport Processes in City Logistics
Racjonalizacja procesów transportowych w logistyce miejskiej
Źródło
LogForum, 2011, vol. 7, nr 1, s. 15-22, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie miastem, Logistyka, Sieć drogowa, Miasto
City management, Logistics, Road network, City
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Artykuł obejmuje treściowo problematykę racjonalizacji przepływów osób i towarów w obszarach aglomeracji miejskich. W warunkach wzrastającej kongestii ruchu drogowego stanowi to jeden z ważniejszych problemów efektywnego zarządzania miastami, zgodnego zwłaszcza z zasadami zrównoważonego rozwoju. W poszczególnych częściach artykułu przedstawiono lokalne uwarunkowania logistyczne dla aglomeracji miejskiej Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem utrudnień związanych z miejską dystrybucją towarów. Ponadto wskazano na możliwe źródła pozyskania dobrych praktyk dla władz lokalnych, jakimi są m.in. projekty europejskie, np. projekt SUGAR. (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies). (abstrakt oryginalny)

The problem of the rationalization of the flow of people and goods in urban areas is discussed in the presented paper. Due to the increasing traffic congestion, this is one of the most important problems of the effective city management, especially in line with the principles of the sustainable development. The paper presents local conditionings for urban agglomeration of Poznań, with particular attention paid to difficulties of the distribution of goods in urban areas. The available sources for obtaining the good practice for local authorities are presented, e.g. European projects like SUGAR Project (Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and local policies). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Awasthi A., Proth J.M., 2006, A systems-based approach for city logistics decision making, Journal of Advances in Management Research , vol. 3/2.
  2. Domańska A., 2006, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa, s. 21.
  3. Estevan A., Sanz A., 1996, Hacia la reconversion ecologica del transporte en Espana, Libros de la Catarata, Madrid, s.23
  4. Lewandowski K., 2002, Użycie tramwaju towarowego w logistyce miejskiej, Logistyka nr 6/2002.
  5. Pawlak Z., 2004, Ekologiczne uwarunkowania spójności systemów logistyki miejskiej, w: Logistyka a infrastruktura miejska, red. Nowakowski T., Wydawnictwo CiL, Wrocław, s.85
  6. Pawlak Z., 2007, Factors Determining the Management of the Traffic Congestion in the Urban Area, LogForum, vol.3/4/3.
  7. Taniguchi E., Thompson R. G., 2001, City Logistics, Pergamon Press, s.186.
  8. Tundys B., 2008, Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwiązania, Wyd. Difin, Warszawa, s. 116.
  9. Szołtysek J., 2007, Podstawy logistyki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 93.
  10. World Bank, 1994, World Development Report 1994, Oxford University Press, New York, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu