BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Sebastian (University of Zielona Gora, Poland)
Tytuł
Modelling of Virtual Production Networks
Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych
Źródło
LogForum, 2011, vol. 7, nr 1, s. 23-33, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie produkcji, Produkcja, Wirtualizacja
Production planning, Production, Virtualization
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Obecnie wiele przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, specjalizuje się w bardzo wąskim zakresie produkcji. Żeby produkować lepiej, szybciej i taniej, wymagane jest tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych kooperujących przedsiębiorstw. Ponadto, niektóre zlecenia produkcyjne nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie istnieje przedsiębiorstwo o dostatecznym potencjale produkcyjnym. W tym przypadku zlecenia tego typu mogą zostać zrealizowane w produkcyjnych sieciach kooperujących przedsiębiorstw. Większe zdolności produkcyjne i różnorodność zasobów kooperujących sieci przedsiębiorstw pozwala zatem wspólnie zrealizować dużo więcej zleceń niż każde z nich z osobna. Taka organizacja umożliwia wykonywanie wysokiej jakości produktów przy niskich kosztach utrzymania i wykorzystania zdolności produkcyjnych. W artykule zaproponowano metodologię szybkiego prototypowania wirtualnych sieci produkcyjnych, które pozwalają na terminową realizację zleceń produkcyjnych uwzględniając istniejące ograniczenia logistyczne. (abstrakt oryginalny)

Nowadays many companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), specialize in a limited field of production. It requires forming virtual production networks of cooperating enterprises to manufacture better, faster and cheaper. Apart from that, some production orders cannot be realized, because there is not a company of sufficient production potential. In this case the virtual production networks of cooperating companies can realize these production orders. These networks have larger production capacity and many different resources. Therefore it can realize many more production orders together than each of them separately. Such organization allows for executing high quality product. The maintenance costs of production capacity and used resources are not so high. In this paper a methodology of rapid prototyping of virtual production networks is proposed. It allows to execute production orders on time considered existing logistic constraints. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arenas A., Aziz B., Bicarregui J., Matthews B., 2008, Managing conflicts of interest in virtual organizations, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, No 197, pp. 45-56.
 2. Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., 2007, A framework for virtual organization creation in a breeding environment,. Annual Reviews in Control No 31, pp.119-135.
 3. Corvello V., Migliarese P., 2007, Virtual forms for the organization of production: A comparative analysis, International Journal of Production Economics No 110, pp. 5-15.
 4. Huang M., Hongmei Y., Wang X., Lau H. C. W., 2008, A fuzzy synthetic evaluation embedded tabu search for risk programming of virtual enterprises, International Journal of Production Economics No 116, pp. 104-114.
 5. Kisperska-Moroń D., 2008, Żywe łańcuchy dostaw jako przedmiot zarządzania projektem, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 51-62.
 6. Putnik G., Cunha M. M., Netlibrary I., 2005, Virtual enterprise integration technological and organizational perspectives, Hershey PA: Idea Group Pub.
 7. Saniuk S., Saniuk A., 2009, Production orders planning in a network of small and medium sized enterprises, Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, Series of monographs, Łódź, pp. 31-38.
 8. Saniuk S., Saniuk A., 2008, Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing, Advanced Materials Research [online], Vol. 44-46, pp. 355-360, http://www.scientific.net/0-87849-376-x/355/.
 9. Stadtler H., 2005, Supply chain management and advanced planning-basics, overview and challenges, European Journal of Operational Research, No 163, pp. 575-588.
 10. Tuma A., 1998, Configuration and coordination of virtual production networks, International Journal of Production Economics, No 56-57, pp. 641-648.
 11. Verwijmeren M., 2004, Software component architecture in supply chain management. Computers in industry No 53, pp. 165-178.
 12. Vidová, Helena, 2006, SCM and its roles for effective and reliable partnership. SCM a jeho úlohy pre efektívne a spoľahlivé partnerstvo, in: CO-MAT-TECH 2006, 14. Medzinárodná Vedecká Konferencia (Trnava, 19.-20.10.2006), Bratislava, STU v Bratislave, pp. 1418-1421.
 13. Zhuge H., Chen J., Feng Y., Shi X., 2002, A federation-agent-workflow simulation framework for virtual organization development, Information & Management, No 39, pp. 325-336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu