BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kompetencje absolwentów w pracy zawodowej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu, 2011, s. 259-271, bibliogr. 18 poz., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Jakość kształcenia, Kompetencje pracownicze, Rynek pracy, Badania ankietowe, Programy studiów
Higher education, Knowledge-based economy, Quality education, Employees competencies, Labour market, Questionnaire survey, Higher education curriculum
Abstrakt
Obserwowana od kilku lat "obsesja na punkcie wiedzy i uczenia się" zaczyna stanowić wyznacznik zycia gospodarczego, społecznego i naukowego. Coraz częściej szczególne znaczenie wiedzy dla rozwoju, innowacyjności oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej dostrzegają nie tylko autorytety nauk o zarządzaniu, ale również przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe oraz sami przyszli i obecni pracownicy. Jesteśmy świadkami swoistego pędu po wiedzę, przejawiającego się m.in. w przyrostach liczby studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych a także w coraz większej popularności różnego rodzaju kursów, szkoleń i warsztatów. (...) Natomiast z punktu widzenia absolwenta "pęd po wiedzę" zwiększył rywalizację na rynku pracy (wzrost liczby licencjatów, magistrów, doktorów) oraz spowodował wzrost wymagań pracodawców mających komfort wyboru przyszłych pracowników z grona wielu kandydatów o statusie absolwenta. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.Leja: Determinanty zarządzania uniwersytetami w Polsce. W : Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. J.Rokita, W,Czakon, A.Samborski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 119-128.
 2. http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp (dostęp: 12.05.2011 r.).
 3. R.Hudson: The Learning Economy, the Learning Firm and the Learning Region: a Sympathetic Critique of the Limits to Learning. "European Urban and Regional Studies" 1999, Vol. 6, s. 59-72.
 4. I.Nonanka: A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. "Organization Science" February 1994, Vol. 5, No. 1, s. 14-37.
 5. P.Klimas, W.Czakon: Sieci oraz firmy kotwice - ich znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy. W : Zarządzanie i informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 109-123.
 6. J.Rokita: Zarządzanie strategiczne.
 7. S.Makles: Prawidłowy dobór kompetencji kadry kierowniczej gwarancją sukcesu organizacji. W : Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. Red. B.Nogalski, B.Wierzbicka. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 271-277.
 8. W.Walczak: Zarządzanie kluczowymi kompetencjami przedsiębiorstw w dobie gospodarki opartej na wiedzy. W : Instumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki. Red. K.Zimniewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 623-629.
 9. K.Piech: Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. "E - mentor" 2004, nr 4(6), s. 36-37.
 10. J.B.Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 2001, Vol. 17, No. 1, s. 99-120.
 11. G.Urbanek: Identyfikacja i ocena kompetencji przedsiębiorstwa. "Współczesne Zarządzanie" 2005, nr 4.
 12. A.Wodecki: E - learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie, http://www.e-edukacja.net/szosta/referaty/Sesja_1_4.pdf (dostęp: 12.05.2011 r.).
 13. T.Pomianek, A.Rozmus, K.Witkowski, B.Przywara, M.Bienia: Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 37.
 14. Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan: Pracodawcy słabo oceniają kompetencje absolwentów, http://pklewiatan.pl (dostęp: 29.04.2011 r.).
 15. http://www.bezrobocie.org.pl/x/568893 (dostęp: 28.04.2011 r.).
 16. M.Markowski, W.Popławski: O konieczności tworzenia strategii szkół wyższych w Polsce. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4, s. 25-27.
 17. A.Zdankiewicz: Wymogi pracodawców, wyzwania szkolnictwa i dobre praktyki, http://www.portfel.pl/pl/gosppodarka/art7859-Wymnogi_pracodawcow_2C_wyzwania-szkolnictwa_i_dobre_praktyki.html (dostęp: 17.04.2011 r.).
 18. S.Tokarski, K.Lampert: Współpraca przemysłu z nauką - strategia wspierania innowacji w Tauron Polska Energia SA. W : Nowoczesność przemysłu i usług. Red. J.Pyka. TNOiK, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu