BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suszyński Cezary (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle pierwszych doświadczeń po akcesyjnych : oczekiwania, doświadczenia, perspektywy
Competitiveness of Polish Companies Expectations, Experience and Prospects Within the Eu Post-Access Ion Period
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (18), 2005, nr 76, t. 2, s. 221-231, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Integracja gospodarcza Polski z UE, Analiza ekonomiczna
Enterprise competitiveness, Poland's economic integration with the EU, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prześledzenie wstępnych doświadczeń dotyczących konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w pierwszym okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia te są konfrontowane z ocenami i oczekiwaniami formułowanymi w okresie poprzedzającym akcesję, jak również z szerszą kwestią przyszłego zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Analiza wskazuje, że ocena konkurencyjności w okresie po akcesji jest nieco bardziej optymistyczna niż oczekiwano, tym bardziej ważnym staje się wdrożenie stabilnej, długookresowej polityki rozwoju źródeł trwałego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tej perspektywy analizowane są dwa zagadnienia: (1) założenia dotyczące przyszłego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz (2) wdrożenie finansowanego ze środków UE Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to examine few observations on competitiveness of polish companies, emerging within the first period after joining Poland the EU. These observations are confronted with the pre-accession opinions and expectations concerning competitiveness and then an attempt to sketch the broader framework for the growth of the competitiveness is also discussed. The analysis reveals that the polish companies' competitive performance at the early stage of the EU enlargement seems to be slightly better than it was expected, however the crucial issue is to introduce a stable, long-term policy to develop sources of sustained competitiveness. For this reason two issues are briefly discussed: (1) assumptions concerning the future growth of competitiveness of polish companies within the National Development Plan in 2007-2013 and (2) introduction of the EU-financed Sector Operating Program -Growth of the Companies' Competitiveness 2004-2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. DAWAR N., FROST T., Competing with Giants. Survival Strategies for Local Companies in Emerging Markets, Harvard Business Review, March-April 1999 (za: S. Kasiewicz, Warunki i możliwości, porzekształcania się polskich przedsiębiorstw w firmy globalne, IFGN, SGH Warszawa, listopad 2000). Eksport bije rekordy, Rzeczpospolita, 01.03.2005, nr 50.
  2. KOTOWICZ-JAWOR J., Dlaczego nie inwestują?, Gazeta Bankowa, 14 lutego 2005.
  3. Narodowy Plan Rozwoju. Wstępny projekt 2007-2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r., MGiP, Warszawa, marzec 2005.
  4. SUSZYŃSKI C, Możliwości i ograniczenia rozwoju krajowych przedsiębiorstw w świetle Sektorowego Programu Operacyjnego - " Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006", w: Strategie rozwoju polskiej gospodarki po akcesji do Unii Europejskiej, SGH Warszawa 2005 (w przygotowaniu).
  5. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego " Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006", Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, Warszawa, lipiec 2004, s. 21.
  6. Zadowolony jak polski przedsiębiorca, "Rzeczpospolita" 02.03.2005, nr 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu