BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadaś Łukasz (Poznan University of Technology, Poland), Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Hybrid Production Planning System in Make-to-Order Company - Case Study
Hybrydowy system planowania produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania wyrobów -studium przypadku
Źródło
LogForum, 2010, vol. 6, nr 4, s. 45-55, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Planowanie produkcji
Case study, Production planning
Uwagi
summ., streszcz., Zfsg.
Abstrakt
Artykuł prezentuje ramowy proces budowy dedykowanego systemu planowania i sterowania przepływem produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania złożonych wyrobów. Autorzy prezentują generalną ideę budowy systemu hybrydowego oraz wybrane aspekty jego tworzenia i implementacji. Konstrukcję rozwiązania kształtują poziomy planowania i wykonawczy oraz główny rdzeń integracji i jego narzędzia pomocnicze. Badania były realizowane w Fabryce Silników Okrętowych (W2) HCP Poznań. Głównymi problemami systemu planowania i sterowania przepływem w tych warunkach są wysoki poziom robót w toku, długi cykl realizacji oraz w efekcie wysokie zaangażowanie kapitału. Przepływ strumieni materiałowych jest ekstremalnie złożony, reprezentuje tzw. "A-plant" (według klasyfikacji V-A-T) z silnymi ograniczeniami potencjału ("wąskimi gardłami"). (abstrakt oryginalny)

This paper presents hybrid production planning and shop floor control system in make-to-order manufacturing of complex products. It presents the general idea of multi-hybrid system and selected practical aspects of its creation and its implementation. The construction of this system is based on the planning and executive levels and main aspects of its integration and its support tools. The research was carried out in HCP S.A. Poznan (Diesel Engines and Generating Sets Factory). HCP S.A. Poznan is the producer of high-power marine engines. The lead-time of the final product manufacturing is between 9 months and 1 year, and takes about 40.000 hours per one engine. The main problems of this production system are high share of the work in progress and long lead-time, which, as a result, causes many expenses. The flow of material streams is extremely complex and represents "A-plant" class, according to V-A-T classification, including significant internal constraints ("bottlenecks"). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APICS Dictionary, 1995, The American Production and Inventory Controls Society, 8th Edition, Falls Church, VA.
 2. Encyclopedia of Production and Manufacturing Management, 2000, Kluwer Academic Publisher, Boston/Dordrecht/London, 742-746.
 3. Domanski R., Hadas L., 2009, The diagnosis of critical aspects of efficiency of the production area in the industry - a comparative analysis (research results), International Conference on Production Management Theory and Practice, Lodz, Poland.
 4. Goldratt E., 2000, Łańcuch krytyczny, WERBEL, Warszawa.
 5. Goldratt E., Cox J., 2000, Cel. Doskonałość w produkcji, WERBEL, Warszawa, 166-168.
 6. Hadaś Ł., 2006, Analiza V-A-T-I jako narzędzie lokalizacji buforów czasowych i buforów zapasów, w: Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A. (ed.), "Zarządzanie Produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne", Instytut Inżynierii Zarządzania - Politechnika Poznańska, Poznań, 274- 280.
 7. Hadas L., Cyplik P., 2007, The hybrid MRP/TOC system in make to order company - case study, International Symposium on Logistics and Industrial Informatics, LINDI, IEEE 2007, 61-65.
 8. Hadas L., Cyplik P., Fertsch M., 2009, Method of buffering critical resources in make-to-order shop floor control in manufacturing complex products, International Journal of Production Research, January, Vol. 47, Number 8, 2125-2139.
 9. Hirano H., 1988, JIT Factory Revolution. A Pictorial Guide to Factory Design of The Future, Productivity Press, Portland, Oregon
 10. Ohno T., 1988, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland (Oregon).
 11. Umble M., 1992, Analyzing Manufacturing Problems using V-A-T Analysis, Production and Inventory Management Journal; Second Quarter, Vol. 33, Issue 2, 55-60.
 12. Wight O., 1984, Manufacturing Resources Planning, Oliver Wight Limited Publications, Essex Junction, Vermont.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu